Odla unga odlare - ett lärande för livet

Vi vill inspirera till mer odling och visa på möjligheterna att använda odling som ett pedagogiskt verktyg. Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett unikt medlemskap, skapat och utvalt för skolor och förskolor.

Läs mer om projektet och bli medlem här!

Är du redan skolmedlem kan du gå direkt till dina medlemssidor och logga in.