Sniglar, mördarsniglar och snäckor

I Sverige har vi flera olika arter av sniglar och snäckor, de flesta är inte intresserade av dina trädgårdsväxter. Sniglar och snäckor är viktiga nedbrytare och utgör föda för andra vilda djur, så som igelkottar, grodor och fåglar. Därför ska de flesta arter inte bekämpas. Men i stora mängder kan de bli ett problem. Speciellt de expansiva arterna så som mördarsnigel, åkersnigel och fläckig lundsnäcka. Här kan du läsa om hur du identifierar dem och skyddar dina odlingar.