Skalbaggar ur jordlöparsläktet är rovdjur och äter sniglar.

Skalbaggar ur jordlöparsläktet är rovdjur och äter sniglar. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Mördarsnigeln – naturliga fiender bristvara

Naturliga fiender reglerar många skadegörare, men när det gäller mördarsnigeln är det ännu så länge dåligt ställt. Lite ljus finns det dock i tunneln.

Sniglar har naturliga fiender – predatorer, som igelkottar, grävlingar, grodor, paddor. Mördarsnigeln med sitt sega slem avskräcker dock många djur från att äta dem, och åtminstone de vuxna djuren tycks sakna naturliga fiender. Ägg och ungsniglar äts av jordlöpare (rovlevande skalbaggar) och paddor. Äggen äts också av vissa glanssnäckor och pantersniglar, däremot finns inga belägg för att vinbergssnäckan gör det.

Fåglar mot mördarsniglar

Myskankor anses av vissa fungera bra som snigelbekämpare men det krävs förstås en hel del för att kunna hålla dem i en trädgård. Även indisk löparand och ibland höns smaskar i sig mördarsniglar och andra sniglar. Fågelinfluensan och de regler för att hålla tamfåglar är också något att förhålla sig till. Fåglarna kan även äta äta upp grönsaker och frösådder, samt sprätta lite väl mycket i rabatterna. Det gäller att hålla dem under uppsikt och avgränsa kökslandet.

Det har iakttagits att koltrastar lärt sig äta de vuxna sniglarna. Kanske kommer andra djur att följa efter. Naturen har en förmåga att skapa balans, men det kan ta mycket lång tid. Man tycker ju ändå att någon organism förr eller senare skulle upptäcka och utnyttja denna rikhaltiga näringskälla som sniglarna utgör.

Biologisk mångfald och balans

Igelkottar äter alla sorters sniglar och snäckor - stora vuxna, små unga och även äggen.

Igelkottar äter alla sorters sniglar och snäckor - stora vuxna, små unga och även äggen. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Tråkigt nog råder en viss motsättning mellan att försöka skapa en snigelfri trädgård och en trädgård som gynnar mångfalden. Att göra det trivsamt för igelkottar, grodor och smådjur med t ex rishögar, öppna komposter, damm, marktäckning, låta gräsmattan bli hög, är positivt för trädgården som helhet, men sniglar gynnas i många fall av samma åtgärder. Då kan det vara läge att samtidigt arbeta med barriärer för kökslandet. Att odla i upphöjda bäddar med snigelkanter och/eller svagelstängsel runt landet.

Läs mer om bekämpning av sniglar.