Organisationen - förbundet, styrelsen, kansliet

Riksförbundet Svensk Trädgård är huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala sammanslutningar, men även för direktanslutna medlemmar. Förbundet samarbetar med andra organisationer som verkar för fritidsodling både nationella och på det nordiska planet. Här kan du läsa om vår verksamhet.