Om oss

Riksförbundet Svensk Trädgård har över 32 000 medlemmar och ca 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i hela landet. Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade, och främjar trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Vi sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare.

Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård, ger ut faktablad om ekologisk odling och är medarrangör för mässan Nordiska Trädgårdar i Stockholm genom Fritidsodlningens Riksorganisation.

Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet.

Riksförbundet Svensk Trädgård är den största medlemsorganisationen inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

FORs logo här

Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.