Odlaungaodlare 10

Vanliga frågor och svar om skolprojektet

Några av de vanligaste frågorna kring medlemskapet och projektet Odla unga odlare, finns samlade här. Har du fler frågor går det bra att kontakta vår medlemsservice för direkt hjälp.

Vanliga frågor och svar bland medlemmar i Odla unga odlare:

Odla unga odlare går att applicera på både förskoleklasser och ända upp till högstadiet. Man anpassar pedagogiken efter kursplanen, men odlingen är densamma. Den anpassas efter förutsättningarna för plats och tid för skötsel.

Äldre barn kan vilja ha mer utmanande grödor och ökat ansvar för odlingen. Kanske även ha del i utformandet av skolträdgården och planeringen av t ex rabatter, val av grönsaker och blommor. Ju mer delaktiga de får vara i skapande processen, desto mer engagerade blir de i projektet.

Ju mer projektet växer och utvecklas, kommer det att komma fler specifika övningar och råd utifrån olika barns åldrar. 

Anslut din skola till Odla unga odlare och sätt igång! Allt börjar med ett frö och utvecklas därifrån i er takt.

Projektet är till för att stimulera och lära sig utifrån odling. Tanken är att odlingen ska kunna vävas in i den ordinarie undervisningen genom att göra praktiska pedagogiska övningar genom odlingen. Det kan vara matematik, historia, geografi, biologi, fysik, kemi, slöjd, hemkunskap, t o m språk kan tränas. Det fina med odlande är att man får en praktisk koppling till det teoretiska, och man får det under prestigelösa förhållanden som dessutom främjar hälsan och samarbeten. 

Går er skola med i vårt projekt, finns inga krav på prestation eller mål att uppfylla. Ni tar del av allt material - filmer, inspiration, rabatter mm, efter era egna förutsättningar och när det passar er. Det kan börja med ett litet odlingsprojekt inne eller ute, en pallkrage eller några krukor. Ni bestämmer själva om odlingen ska utökas och i vilken takt. Det finns många olika övningar inom projektet och man väljer själv vad man vill testa.

En del är rädda för skötsel och att det ska ta tid från den vanliga undervisningen. Vi ger er tips om hur ni kan förhålla er till detta och hitta lösningar, t ex hur man löser bevattningen under sommarlovet. Vår erfarenhet är även att odling engagerar barnen, så att det blir ringar på vattnet och man ofta får med sig föräldrar och anhöriga. Ibland väcks ett intresse och engagemang hos grannar och i samhället, så att fler vill hjälpa till och bidra till barnens skolträdgård. Man vet aldrig vad ett litet frö i jorden kan växa till!

Anslut din skola till Odla unga odlare här!

Inloggningen till allt kunskapsmaterial hittar du i ditt senaste nyhetsbrev. Du kan även få hjälp av vår medlemsservice - maila [email protected] eller ring vår medlemsservice under telefontid måndag-torsdag 09-12, telefonnummer 08-792 13 15.

Kontakta vår medlemsservice via mail [email protected] eller ring 08-792 13 15 under telefontid måndag-torsdag 09-12, så ser vi vad som felar och hjälper dig komma in.

Att utbyta erfarenheter mellan skolor och olika odlingsprojekt är en mycket värdefull medlemsförmån. Det är tillsammans som vi blir starka och utvecklas!

Vi skickar dig inbjudan till den slutna facebookgruppen i ditt välkomstmail. Om du missat det går det bra att kontakta vår medlemsservice, så skickar vi ett nytt mail. (Kolla gärna din skräpkorg först, så mailet inte fastnat i spamfiltret.) Maila [email protected] eller ring vår medlemsservice under telefontid måndag-torsdag 09-12, telefonnummer 08-792 13 15.

Det går bra att få en e-faktura. Då ska du ange det i ansökan och även ange organisationsnumret för fakturamottagaren. Om du redan är medlem kontaktar du Medlemsservice så hjälper vi till. 

Ibland fastnar mail i spamfiltret, kolla gärna din skräpkorg först. Kontakta annars vår medlemsservice, så att vi rättar till felet och lägger till er i utskickslistan. Maila [email protected] eller ring vår medlemsserviceunder telefontid måndag-torsdag 09-12, telefonnummer 08-792 13 15.

Alla nyhetsbrev bakåt i tiden går att läsa i efterhand när du loggar in på medlemssidorna.

Kontakta vår medlemsservice för att få hjälp med tidningen Hemträdgården. Maila oss på [email protected] eller ring 08-792 13 15 under telefontid måndag-torsdag 09-12.

När du blivit skolmedlem får du inloggning till medlemssidorna, där alla filmer, föredrag och annat medlemsmaterial finns. Där hittar du även rabattkoder och hur du hittar till vår projektgrupp för utbyte av erfarenheter.

Ett medlemskap i Odla unga odlare är löpande. Vi fakturerar kommande års medlemskap i början av året, och ni kan fram till den 31 oktober innevarande år säga upp ert medlemskap. Då utgår ingen faktura för kommande år.

Ni kan när som helst under året säga upp ert medlemskap i Riksförbundet Svensk Trädgård, gärna innan den 31 oktober innevarande år.

Ange gärna varför ni inte längre vill delta i projektet och om det är något som vi kan förbättra. Medlemskapet sägs upp genom att kontakta vår medlemsservice - maila [email protected] eller ring 08-792 13 15 under telefontid måndag-torsdag 09-12.

Det går bra att pausa medlemskapet och hoppa på ett senare år, om det passar bättre utifrån tidsmässiga resurser eller annat. Kontakta oss för att få hjälp och pepp att komma igång igen.

Vill ni på din skola eller förskola veta mer om projektet Odla unga odlare, går det bra att maila oss på [email protected] eller ring vår medlemsservice under telefontid måndag-torsdag 09-12, telefonnummer 08-792 13 15.


Samarbetspartners i projektet 2024

Odla unga odlare genomförs med bidrag från och i nära samarbete med vår sponsor Nelson Garden

Nelson Garden Granngården Hasselfors Garden GjordNära Tunnelväxthus