Zonkartan - odlingszoner för träd och buskar

Zonkartan har tagits fram av Svensk trädgård. I över 100 år har svenska odlare kunnat använda kartan som referens för vilka växter som klarar vintern där man bor. Sverige är indelat i åtta odlingszoner. I plantskolorna refereras till zonerna för härdigheten för buskar och träd.

Hitta din odlingszon i den digitala zonkartan!

Kartdata ©2021