Så skyddas dina personuppgifter enligt GDPR

Foto: Yi Liu/Unsplash

Dataskyddspolicy - så hanteras dina personuppgifter enligt GDPR

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och Riksförbundet Svensk Trädgård lämnar inte ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

Säker förvaring och hantering av personuppgifter

På svensktradgard.se registreras personuppgifter och bilder från de personer som interagerar med oss och som medger medverkan på vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som finns här inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är aktiv medlem (direktansluten medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård, ansluten till lokalförening, förening ansluten till RST eller skolmedlem i Odla unga odlare) och därefter så länge som behövs för att kunna styrka mandatfördelningen till fullmäktige, dock högst två år efter avslutat medlemskap.

Om du har tagit Grönt kort sparar vi dock dina uppgifter även om du avslutar ditt medlemskap, detta i syfte att dokumentera vilka som har fått certifieringen. Vissa personuppgifter sparas även så länge du är aktiv i Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål

Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Dock finns det undantag för Bokföringslagen där vi är skyldiga att arkivera vissa personuppgifter om medlemmar längre tid.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet, t ex försäkringsbolaget, för den försäkring som ni omfattas av när ni deltar som medlem på våra sammankomster.

Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

Personnummer
Vi behöver i vissa fall ditt personnummer för att säkerställa din identitet, men också för att förhindra att någon annan beställer något i ditt namn. Vi behöver även personnumret för att kunna ta fram åldersstatistik över våra medlemmar som våra föreningar kan behöva för att söka vissa bidrag.

Kön
Vi vill gärna veta ditt kön för att din förening ska kunna söka vissa bidrag, samt för att kunna anpassa aktiviteter och innehåll för olika målgrupper.

Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att skicka ut inbetalningskort, medlemstidningen Hemträdgården, medlemskort, samt eventuell annan information och för att din förening ska kunna skicka ut information och program, samt premier om man värvat medlem eller beställt material. Deltar du i Tusen Trädgårdar används även namn och adress för utskick av deltagarmaterial. Deltar du i Trädgårdsspanarna sparas ditt namn och din adress under tiden vi behöver skicka deltagarmaterial och för att fastställa statistik om spaningsresultatet, det samma gäller om du deltar i en enkätundersökning.

Telefonnummer/Mobilnummer
Vi vill gärna ha ditt telefonnummer/mobilnummer för att kunna ta kontakt med dig i frågor som rör ditt medlemskap samt för att din förening ska kunna kontakta dig och skicka ut information med kort varsel om t.ex. föreningsaktiviteter och evenemang. Lämnar du ditt nummer till våra trädgårdsrådgivare, kan de komma att kontakta dig för att ställa följdfrågor när de hjälper dig besvara en odlingsfråga.

E-post
Vi behöver din e-post för att skicka ut digital e-faktura och eventuell annan viktig information om medlemskapet eller hemsidesfunktioner, samt för att din lokalförening ska kunna skicka ut medlemsinformation. Deltar du i Besöksträdgårdar och Tusen Trädgårdar används e-posten för inloggning till att skapa en trädgårdssida, samt till utskick av deltagarinformation. 
E-post används även för att skapa inloggning och konto för Grönt kort, samt för Föreningssidor. Deltar du i Trädgårdsspanarna sparas din e-post under tiden vi behöver kontakta dig för att skicka information om spaningen, samt för att fastställa statistik om spaningsresultatet, det samma gäller om du deltar i en enkätundersökning.

Du har rätt att begära utdrag ur vårt medlemsregister

I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Vi kan då inte garantera att vi kan ge dig full service som medlem vid sådant undantag, t ex försäkringar. Hör av dig till Medlemsservice, så hjälper vi dig!