Faktablad Start

Foto: Riss Design/Unsplash

Här hittar du alla våra faktablad!

I våra faktablad har vi samlat grundläggande och viktig kunskap som vi delar med oss av till alla trädgårdsodlare, som vill odla ekologiskt och hållbart. Faktabladen revideras löpande med aktuell trädgårdsfakta. Faktablad 27, Gödsling med urin, är det senaste som omarbetats med mer information 2022.

Alla våra faktablad

Faktablad Riksförbundet Svensk Trädgård

Här hittar du alla våra faktablad listade. Vårt första faktablad utkom 2000 och vi ger ut ett eller fler faktablad varje år. Faktabladen revideras efterhand. I listan anges utgivnings- eller revideringsår…