Zonkarta Iphone Liggande

Digitala zonkartan - hitta din odlingszon!

Hitta din odlingszon här! Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare (bättre klarar den vintern där du bor) anses den alltså vara. Zonkartan gäller enbart träd och buskar (vedartade växter). 

Hitta din odlingszon på kartan

Skriv in din adress i sökrutan nedan, så märker kartan ut vilken odlingszon du hamnar i. Under kartan finns information hur du avläser den digitala zonkartan.

Så avläser man zonkartan

Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. På kartan ser du till exempel att området strax söder om Vättern har zon 5, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten. Allra närmast Vättern är det zon 2, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om odlingsförutsättningarna. Du kan läsa mer om hur man kan tolka sin odlingszon här.