Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer

Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer Foto: Inger Ekrem

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” beslutas av Kungliga Patriotiska Sällskapets styrelse och nomineras och delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård. Medaljen delas ut till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt under flera år delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer i samband med den årliga trädgårdsresan Sommarmötet.

Läs mer om Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer här