Kpsmedaljorer2023

2023 års trädgårdsmedaljörer tillsammans med representanter från Riksförbundet Svensk Trädgård. Från vänster förbundsdirektör Inger Ekrem, medaljörer Barbro Nedstam, Torsten Kellander och Lotta Fabricius Kristiansen, samt styrelseordförande Karina Brozinic.

2023 års trädgårdsmedaljer utdelade

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.

2023 års trädgårdsmedaljer tilldelas hortonom och växtskyddsexpert Barbro Nedstam, Alnarp, biodlare och forskare, Lotta Fabricius Kristiansen, Tjällmo och trädgårdstekniker och utomhuspedagog Torsten Kellander, Färjestaden.

Medaljerna delades ut den 19 augusti i Stockholm i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, förbundsdirektör Inger Ekrem och styrelseordförande Karina Brozinic.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs här.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, [email protected], eller Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, [email protected]

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård, svensktradgard.se
Mer om Kungliga Patriotiska Sällskapet,
kungligapatriotiskasallskapet.se