Fyllmäktige 2021 skedde digitalt.

Foto: Unsplash

Fullmäktige

Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ och hålls varje år innan april månads utgång. Medlemmarna representeras i fullmäktige av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar (valsamverkan).

Fullmäktige väljer riksförbundets styrelse och beslutar om medlemsavgiften. Fullmäktige behandlar även förbundets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och förslag från styrelsen.

Medlemssiffrorna vid årsskiftet ligger till grund för mandatfördelningen och urvalet sker genom uddatalsmetoden.

Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Dessa ska ha inkommit till styrelsen före årsskiftet.

Fullmäktige 2023

Fullmäktige hålls den 22-23 april 2023 på hotell Tapetfabriker i Sickla utanför Stockholm. Kallelse kommer i Hemträdgården nr 1, 2023.

Handlingar
Fins tillgängliga fyra veckor innan fullmäktige, 26 mars 2023

Mandatfördelningen inför fullmäktige 2023

2 _ Valsamverkan Skaraborg
2 _ Skånska Trädgårdsföreningen     
2 _ Valsamverkan Stockholm NO
2 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
2 _ Valsamverkan Stockholm NV
1 _ Kronobergsavdelningen
1 _ Valsamverkan Västernorrlands län
1 _ Valsamverkan Örebro län
1 _ Valsamverkan Kalmar län
1 _ Valsamverkan Sörmlands län
1 _ Uppsala Trädgårdssällskap
1 _ Kungsbacka Trädgårdsvänner      
1 _ Mitten Älvsborgs valsamverkan
1 _ Umeå Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Stockholm SV
1 _ Sällsk. Hortikulturens Vänner   
1 _ Valsamverkan Östergötlands län
1 _ Blekinge västra valsamverkan
1 _Lunds Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Stockholm SO
1 _ Nordvästra Skånes Trädgårdsförening
1 _ Valsamverkan Värmland SÖ
1 _ Hallands Trädgårdsförening      
1 _ Sjöbo Trädgårdsförening         
1 _ Västerås Trädgårdssällskap
1 _ Södra Dalarnas Trädgårdsförening
1_Valsamverkan Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda
1 _ Siljanbygdens Trädgårdssällskap


1 Reserv _ Kronobergsavdelningen, 2:a mandat
2 Reserv _Valsamverkan Skaraborg, 3:e mandat
3 Reserv_Österlens Trädgårdssällskap
4 Reserv Valsamverkan Västernorrlands län, 2:a mandat 
5 Reserv _Skånska Trädgårdsföreningen, 3:a mandat 
6 Reserv_Trädgårdsföreningen i Jämtland

Här hittar du handlingar från tidigare års fullmäktige.

Anmäl dig till fullmäktigemötet här. (Obs föreningsinloggning)

För frågor kontakta förbundsdirektör Inger Ekrem 08‐792 23 40 [email protected]