Fyllmäktige 2021 skedde digitalt.

Foto: Unsplash

Fullmäktige

Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ och hålls varje år innan april månads utgång. Medlemmarna representeras i fullmäktige av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar (valsamverkan).

Fullmäktige väljer riksförbundets styrelse och beslutar om medlemsavgiften. Fullmäktige behandlar även förbundets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och förslag från styrelsen.

Medlemssiffrorna vid årsskiftet ligger till grund för mandatfördelningen och urvalet sker genom uddatalsmetoden.

Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner. Dessa ska ha inkommit till styrelsen före årsskiftet.

Fullmäktige 2022

Fullmäktige hölls den 9-10 april 2022. För första gången genomfördes mötet som ett hybridmöte med ledamöter både på plats i Sickla och digitalt via Zoom. 

Handlingar

Fullmäktige Protokoll 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Verksamhetsplan 2022

Mandatfördelningen vid fullmäktige 2022

2 _ Valsamverkan Skaraborg
2 _ Skånska Trädgårdsföreningen     
2 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
2 _ Valsamverkan Stockholm NO
2 _ Valsamverkan Stockholm NV
2 _ Kronobergsavdelningen
1 _ Valsamverkan Västernorrlands län
1 _ Valsamverkan Örebro län
1 _ Valsamverkan Kalmar län
1 _ Valsamverkan Sörmlands län
1 _ Uppsala Trädgårdssällskap
1 _ Kungsbacka Trädgårdsvänner      
1 _ Valsamverkan Stockholm SV
1 _ Mitten Älvsborgs valsamverkan
1 _ Umeå Trädgårdssällskap
1 _ Sällsk. Hortikulturens Vänner   
1 _ Blekinge västra valsamverkan
1 _ Valsamverkan Östergötlands län
1 _ Valsamverkan Stockholm SO
1 _ Lunds Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Värmland SÖ
1 _ Västerås Trädgårdssällskap
1 _ Hallands Trädgårdsförening      
1 _ Nordvästra Skånes Trädgårdsförening
1 _ Sjöbo Trädgårdsförening         
1 _ Södra Dalarnas Trädgårdsförening
1 _ Siljanbygdens Trädgårdssällskap

1 Reserv_Valsamverkan Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda
2 Reserv_Trädgårdsföreningen i Jämtland
3 Reserv _Valsamverkan Skaraborg 3:mandat 
4 Reserv _Skånska Trädgårdsföreningen 3:mandat 
5 Reserv_Kungälvs Trädgårdsförening
6 Reserv_Österlens Trädgårdssällskap

Här hittar du handlingar från tidigare års fullmäktige.

För frågor kontakta förbundsdirektör Inger Ekrem 08‐792 23 40 [email protected]