Fullmäktige 2023 var ett hybridmöte

Foto: RST

Fullmäktige

Fullmäktige är Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ och hålls varje år innan april månads utgång. Medlemmarna representeras i fullmäktige av ombud utsedda av lokalförening, länsförbund eller annan sammanslutning av lokala föreningar (valsamverkan).

Fullmäktige väljer Riksförbundets styrelse behandlar förbundets verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, motioner och förslag från styrelsen. Fullmäktige beslutar även om medlemsavgifter och allt som påverkar hela förbundet. Medlemssiffrorna vid årsskiftet ligger till grund för mandatfördelningen och urvalet sker genom uddatalsmetoden.