Fullmäktige 2023

Foto: Inger Ekrem

Rapport från fullmäktige 2023

Fullmäktige hölls den 22-23 april 2023. Här kan du läsa om de viktigaste besluten och ladda ned protokollet. Fullmäktigemötet genomfördes även i år som ett hybridmöte med ledamöter på plats både i Stockholm och digitalt via Zoom.

Fullmäktige beslutade:

  • Oförändrad medlemsavgift för år 2025, dvs 275 kr för medlemmar och 20 kr för familjemedlemmar.
  • Att välja in tre nya styrelseledamöter. Ulf Fransson, Berit Kriström och Frida Tollerz Läs mer om vår styrelse
  • Att godkänna den nya strategin, verksamhetsplanen och budget för 2023.

Protokollet, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns att ladda ned här.

Utnyttjade mandat fullmäktige 2023

2 _ Valsamverkan Skaraborg
2 _ Skånska Trädgårdsföreningen     
2 _ Västerbottens Läns Trädgårdsförbund
2 _ Valsamverkan Stockholm NV
2 _ Kronobergsavdelningen
1 _ Valsamverkan Stockholm NO
1 _ Valsamverkan Västernorrlands län
1 _ Valsamverkan Örebro län
1 _ Valsamverkan Kalmar län
1 _ Valsamverkan Sörmlands län
1 _ Uppsala Trädgårdssällskap
1 _ Kungsbacka Trädgårdsvänner      
1 _ Mitten Älvsborgs valsamverkan
1 _ Umeå Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Stockholm SV
1 _ Sällsk. Hortikulturens Vänner   
1 _ Valsamverkan Östergötlands län
1 _ Blekinge västra valsamverkan
1 _Lunds Trädgårdssällskap
1 _ Valsamverkan Stockholm SO
1 _ Nordvästra Skånes Trädgårdsförening
1 _ Valsamverkan Värmland SÖ
1 _ Hallands Trädgårdsförening      
1 _ Sjöbo Trädgårdsförening         
1 _ Västerås Trädgårdssällskap
1 _ Södra Dalarnas Trädgårdsförening
1_Valsamverkan Sjuntorpsbygden, Trollhättan, Vänersborg och Brålanda
1 _ Siljanbygdens Trädgårdssällskap
1_ Valsamverkan Liljekonvaljen Norduppland

Kort rapport från Fullmäktige

Den 22-23 april genomfördes förbundets fullmäktigemöte, vårt högsta beslutande organ. Mötet samlade ledamöter från föreningar och valsamverkan från hela landet och beslut fattades om såväl förbundets nya långsiktiga strategi, verksamhetsplan för det kommande två åren, medlemsavgiften och val av nya styrelseledamöter till förbundsstyrelsen. Vi välkomnar, Berit Kriström från Umeå, Frida Tollerz från Gotland och Ulf Fransson från Tingsryd som nya styrelsemedlemmar. Mötet tackade även av tre personer som tillsammans gjort 21 årsverke i förbundsstyrelsen, Catharina Kihlström Lexén, vice ordförande, Göteborg, André Strömqvist, Falun och Therese Forsberg, Umeå.

Lördagen inleddes med förevisning av projektet och rapporten Trädgårdens Klimatnytta av Bibbi Bonorden. Hemträdgårdens redaktör Christina Säll berättade om hur man gör tidningen. Sedan samtalade Andreas Andersson och André Strömqvist om Andrés bok Handbok för en gammal trädgård, tillika årets trädgårdsbok 2022. Lördagens program avslutades med en presentation av Riksförbundet Svensk Trädgårds strategi 2023-2033 med ordförande Karina Brozinic samt återkoppling av frågor inför söndagens fullmäktigemöte.

De viktigaste punkterna under fullmäktigemötet var förutom nyval till styrelsen även beslut om att låta medlemsavgifterna vara oförändrade även 2025. Vidare beslöt fullmäktige att godkänna den nya strategin, verksamhetsplanen och budget för 2023.