Fullmäktige Matsal

Lunchpaus under Fullmäktige Foto: Sanna Friberg

Ny styrelseordförande och nyinvalda ledamöter för Riksförbundet

Helgen den 9-10 april samlades Riksförbundet Svensk Trädgårds högsta beslutande organ, Fullmäktige över 50 personer varav 16 digitalt. Ledamöter, styrelse, valberedning, kanslipersonal och observatörer samt nominerade ledamöter var på plats för det årliga mötet i Stockholm.

Nya styrelseledamöter föreslogs av valberedningen och valdes in under Fullmäktige. Som ny ordförande på 2 år valdes styrelseledamoten Karina Brozinic. Styrelsen utsåg ledamot Catharina Kihlström Lexén till vice ordförande. De nya ledamöter som valdes in är följande; på 2 år Helena Karlén i Lomma, Gertrud Larsson i Olofström, och Jenny Svensgård i Lidhult. På 1 år som fyllnadsval efter Anton Sundin, valdes Åsa Wennström i Uppsala. Längre presentationer av de nya ledamöterna hittar ni här.

Ett stort tack till avgående styrelsemedlemmar Ingrid Åkesson, Anette Thomasson och Tomas Lagerström (tillförordnad ordförande sedan 2020) för flera års engagerat styrelsearbete. Samt Anton Sundin som avgick kring årsskiftet.

Lunchpaus under Fullmäktige

Andreas Andersson, ledamot och engagerad i Odla unga odlare, håller dragning.

Riksförbundet Svensk Trädgårds nya styrelse