Karina Brozinic

Ordförande

Karina bor i Malmö, medlem i Skånska Trädgårdsföreningen. Hon är utbildad trädgårdsingenjör vid SLU och driver eget företag med inriktning på trädgårdsmedia, de senaste åren med huvuduppdraget som webbredaktör för tidningen Allt om Trädgård. Karina är medlem i Skånska trädgårdsföreningen och har tidigare suttit i styrelsen där, detta samtidigt som hon var ordförande för Slottsträdgårdens vänförening (Malmö).
I den skånska myllan odlar hon både ätligt och blomsterfägring vid kolonistugan, samt odlar i pallkragar gemensamt med grannar på innergården i stan.

I styrelsen på RST inriktar sig Karina på digital utveckling och marknadsföring – att modernisera och underlätta spridning av odlingsglädje, samt nå nya målgrupper.

Invald i styrelsen 2017, vald till vice ordförande 2021

[email protected]