Zonkarta Publicera

Publicering av zonkartan

Vad roligt att du vill hänvisa till zonkartan och den viktiga kunskapen om odlingszonernas härdighet för dina läsare och kunder! Zonkartan är framtagen av Riksförbundet Svensk Trädgård, som också äger copyrighten. Se villkor och prislista nedanför, samt andra vanliga frågor vi får om publicering av zonkartan.

Publicering av zonkartan

Alla kan publicera zonkartan, men alla måste inhämta tillstånd först, och för kommersiella verksamheter är det även förenat med en liten kostnad (se prislistan nedan). Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och detaljkartor är skyddade enligt Lagen om upphovsrätt och tillstånd ska alltid, oavsett tänkt publicering, inhämtas från Riksförbundet Svensk Trädgård.

Nej! Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta och detaljkartor är skyddade enligt Lagen om upphovsrätt. Zonkartans uppgifter och färger får inte ändras utan tillstånd och detaljkartorna får aldrig omarbetas.

Vid upptäckt av otillåten publicering kan straffavgift komma att utgå. Straffavgiften kan uppgå till 5 gånger ordinarie kostnad för publicering. Den otillåtna publiceringen ska omedelbart avlägsnas. Om avgiften inte betalas kommer ärendet anmälas för brott mot upphovsrättslagen.

Vår prislista gäller för kommersiella sajter och trycksaker enligt nedan:

  • Trycksaker 1 000 kr/trycksak 
  • Kommersiell hemsida 1 500 kr per år
  • Sampublicering av både trycksak och hemsida 2 000 kr per år
  • Publicering i medier som bygger på rörlig bild som film, video, tv och datorspel med mera 5 500 kr per publicering.

    Priset för en återkommande publicering i en tidskrift eller övrig media kan variera så kontakta oss på [email protected] med vilken omfattning det handlar om. Publicering kan enbart ske om överenskommelse nått och att avtal är undertecknat.
    Efter erhållet tillstånd löper faktureringen på tills avtalet sägs upp.

För att få tillstånd och tillgång till kartan ska du fylla i vårt avtal och skicka in till oss på [email protected]. När avtalet är godkänt skickar vi den högupplösta zonkartan till dig. Det ska tydligt framgå att kartan är publicerad med tillstånd av Riksförbundet Svensk Trädgård. Efter publicering ska du skicka oss ett ex av trycksaken.

Om zonkartan är publicerad på en hemsida ska det också tydligt framgå att kartan är publicerad med tillstånd från oss. Webbadressen (URL:en), där publiceringen görs, ska meddelas oss.

För att få tillstånd att publicera och tillgång till, Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta, fyller du i vårt avtal. Skriv ut, scanna in och maila tillbaka till oss på [email protected].

Vi skickar sedan en länk för digital signering och slutligen skickar vi dig det digitalt signerade avtalet.

Om man som privatperson vill publicera zonkartan i icke kommersiellt syfte på sin hemsida, blogg, Instagram eller Facebook-konto, behöver man inte betala något. Dock måste du först ha fått tillstånd av oss. Detta görs genom att fylla i vårt avtal. Sen skickar vi dig en lågupplöst bild avsedd för webben. 

Det ska tydligt framgå att kartan är publicerad med tillstånd av Riksförbundet Svensk Trädgård och den ska vara länkad till vår hemsida för mer information. Efter publicering ska URL, direkt till publiceringen, skickas till oss.

Studenter kan få tillstånd att publicera zonkartan kostnadsfritt i sitt examensarbete eller forskningsarbete. Dock måste du först ha fått tillstånd av oss. Detta görs genom att fylla i vårt avtal. Sen skickar vi dig en högupplöstbild som ska passa din publikation.

Det ska tydligt framgå att kartan är publicerad med tillstånd av Riksförbundet Svensk Trädgård. Efter publicering ska du skicka oss en kopia på ditt arbete.

Du kontaktar oss på [email protected] och meddelar oss att du vill göra en utökad publicering. Vi dokumenterar detta på befintligt avtal och årlig fakturering kommer därefter löpa på till dess att avtalet sägs upp av någon part.

Ja. Vid nytryck av bok/tidskrift eller ett särskilt tryck för försäljning, där första upplagan erhållit tillstånd, utgår en ny avgift för nytrycket. Kontakta oss på [email protected] så dokumenterar vi det på tidigare avtal och skickar en ny faktura.

Det är sökandens ansvar att informera Riksförbundet Svensk Trädgård om detta. Vid upptäckt att information om nytryck aldrig inkommit till RST kan straffavgift komma att utgå.

Hittar du inte svaret på frågan ovan, går det jättebra att kontakta oss genom att maila till [email protected]. Vi svarar vi på era ytterligare frågor och funderingar så fort vi kan under kontorstid. 

Det kostar inget att länka till vår zonkarta. Genom att länka till den på er hemsida eller blogg, hjälper ni vår ideella organisation att sprida kunskapen om zonkartan.

Ni får gärna hänvisa till att det är Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta. Den korta webbadressen är svensktradgard.se/zonkartan, medan själva URL:en är https://svensktradgard.se/tradgardsrad/zonkartan/ 

Hitta din odlingszon i den digitala zonkartan!