Odla unga odlare - ett lärande för livet

Tillgång till en trädgård gynnar barn i alla åldrar eftersom det ger barn en fantastisk möjlighet att lära sig och utrustar dem med kritiska färdigheter som kan hjälpa dem på andra områden i deras liv. Vi vill inspirera till mer odling och visa på möjligheterna att använda odling som ett pedagogiskt verktyg. Riksförbundet Svensk Trädgård erbjuder ett unikt medlemskap, skapat och utvalt för skolor och förskolor.