IMG 8151

Starta upp en skolträdgård

Att gå från idé till skörd med er skolträdgård är en spännande och rolig resa. Det är viktigt att komma ihåg att se lösningar istället för problem. Det går nämligen att odla på alla skolgårdar även om förutsättningarna är väldigt olika. Även den minsta trädgården är ett steg i rätt riktning.

Även om det kanske bara krävs en enskild motiverad pedagog för att starta en skolträdgård, kan det vara bra att vara en grupp för att projektet ska komma igång ordentligt. Då kan ni gemensamt ta beslut om hur trädgården ska se ut, vad den ska användas till och hur den ska fungera. Ett viktigt nästa steg att fastställa mål för trädgården.

Att identifiera de primära och sekundära målen för trädgården hjälper er att avgöra vilken storlek och stil på trädgården ni behöver. När ni har en känsla för trädgårdens riktning, överväg följande frågor för att ytterligare finslipa er vision:

 • Vem ska använda trädgården?
 • Vilka årskurser kommer att spendera tid i trädgården?
 • Hur kommer de att använda utrymmet?
  Vissa skolor tilldelar en odlingsbädd för varje klass att sköta, medan andra delar bäddarna över flera klassrum.
 • Hur ofta kommer eleverna att använda trädgården? Biologiska processer äger alltid rum i trädgården – inte bara under plantering och skördetid. Sikta på att barn ska besöka trädgården varje vecka under din trädgårdssäsong och mer sällan när saker är vilande. Även när saker och ting verkar sova finns det fortfarande lärdomar att dra. Regelbundna besök hjälper barn att utveckla en koppling till utrymmet.
 • Vem mer behövs för att nå era mål? Konsultera gärna med Riksförbundet Svensk Trädgård så kan vi hjälpa till att hitta lokala trädgårdsexperter för att få hjälp att komma igång.

En trädgård bestånden av pallkragar är mer skötselkrävande i forma av vattning, gödsling och ogräsrensning. Finns inte tiden kan det vara bättre att anlägga en skogsträdgård som kräver mindre skötsel. En skogsträdgård är en odlings- och trädgårdsform där man med inspiration från naturens lundar och skogsbryn odlar en stor variation av ätbart i form av fruktträd, nötträd, bärbuskar, klättrande växter och örtartade perenner. Tanken är att odlingen ska vara relativt självförsörjande på näring genom att jorden täcks av växtlighet och nedfallna löv. Då behövs inte heller lika mycket ogräsrensning och tillförsel av näring utifrån för att få goda skördar. Skogsträdgårdsodling är dock mer arbetsintensivt i början men gör man det på rätt sätt minskar behovet av insatser allteftersom den växer upp.

Hitta er odlingsyta

Nu när ni vet de huvudsakliga syftena med skolträdgården, granska tillgängliga områden och avgör vilken som är rätt för era behov. Överväg följande frågor under vägen.

 • Hur stort utrymme behövs?
 • Hur många odlingsbäddar planerar ni att ha?
 • Vilket är det bästa sättet att placera bäddarna på?
 • Vilka andra föremål (kompostbehållare, redskapsbod, krukbord eller bänkar, spaljéer, etc.) behöver ni ha?
 • Svaren på dessa frågor hjälper er att designa formen av odlingsbäddarna och hur mycket utrymme det behövs för att allt ska få plats.

Finns det tillräckligt med sol?

Direkt exponering för solljus är ett av de viktigaste behoven trädgård kommer att ha. Medan grönsallad behöver cirka 4 timmars solljus varje dag, kommer odlingsyta helst vilja ha 7-8 timmars solljus för att rymma det bredaste utbudet av frukt och grönsaker.

Tillgång till vatten?

Er plats bör helst inte vara mer än en slanglängd från närmaste utkastare. Om ni planerar att installera bevattning i marken kommer avståndet från vattenkällan att påverka det tryck som behövs för att få vatten till din plats.

Vilken typ av odlingsbäddar kommer att användas?

Även om ett traditionellt trädgårdsland i marken är den enklaste att installera, kräver det att det finns jord av god kvalitet. Du kan beställa extra jord eller tillföra kompost för att förstärka det som finns där, men det borde finnas något att börja med. Fördelarna med trädgårdar i marken inkluderar flexibilitet och god fukthållning.

Upphöjda bäddar används ofta i skolträdgårdar eftersom de gör ogräsbekämpning lätt och är tillgängliga för alla åldrar och förmågor. De finns också i en mängd olika höjder, bredder och längder. I de flesta fall, används bäddar 50–70 centimeter breda så att barn kan nå mitten av bädden utan att stå på jorden.

Upphöjda trädgårdslådor har i allmänhet ingen botten och står direkt på jorden. Detta är den idealiska uppställningen. Men om ni måste installera bäddarna på asfalt eller liknade, överväg att köpa/bygga bäddar med botten öka höjden på din trädgård till minst 45 centimeter. Högre bäddar ger dig mer mångsidighet när det gäller vilka växter du kan odla. Alla odlingsbäddar med botten måste utformas för att säkerställa god dränering.

Är trädgården säker?

På de flesta platser måste trädgårdar inhägnas för att hålla ute skadedjur och små fötter som letar efter genvägar i rasten. Ta hänsyn till behovet av ett staket när ni planerar. Även om du inte har mycket gångtrafik eller skadedjur som till exempel rådjur i närheten, överväg att säkra er trädgård med ett staket för att avskräcka mänskligt ofog. Att placera er trädgård i ett väl upplyst område med grannar i närheten är ett annat sätt att avskräcka nattbesökare.