Tips om beskärning

Beskärning går ut på att med så små ingrepp som möjligt leda en växt till ett önskat utseende och vitalitet utan att påverka tillväxtbalans och förmåga att stå emot sjukdomar. Här kan du få råd om hur du beskär rätt.

Svensk Trädgård utbildar fruktträdsbeskärare. Du kan gå en utbildning genom oss eller anlita en certifierad fruktträdsbeskärare med Grönt kort.