Beskära kläng- och klätterväxter som klematis ger bättre blomning.

Foto: Evie Fjord/Unsplash

Beskärning av kläng- och klätterväxter

Genom att kontinuerligt beskära de klängväxter man har som prydnad, kan man behålla dem vackra och i god tillväxt under lång tid. I vårt faktablad berättar vi hur man gör och vad man ska tänka på vid beskärning av klätterväxter.

Ladda ner vårt faktablad nr.43 Beskärning av kläng- och klätterväxter som PDF och läs i sin helhet.