Rum för styrelsen

Foto: Unsplash

Styrelsen i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen är förbundets förvaltande organ och består av ordförande och åtta ledamöter. Såväl ordförande och vice ordförande som övriga ledamöter väljs av fullmäktige för två år i taget. Vid val eftersträvas en sammansättning att representerar olika åldrar, genus, yrkeserfarenheter och spridning över landet.

Mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år och att minst en till två personer utgör nyval. Styrelseledamot kan ej väljas mer än fyra mandatperioder i följd såvida inte kompetensen i styrelsen äventyras. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid kommande fullmäktigemöte.

Styrelsen

Karina Brozinic

Ordförande

Karina från Malmö och Skånska Trädgårdsföreningen. Hon är inriktad på digital utveckling och marknadsföring av förbundet – att modernisera och nå nya målgrupper, men även att underlätta rutinarbetet för våra föreningar och kanslipersonalen. Invald i styrelsen 2017, vald till vice ordförande 2021.

[email protected]

Catharina är från Mölnlycke och Sällskapet Hortikulturens Vänner. Catharinas roll i styrelsen för RST har under flera år varit att jobba tätt med kansliet med att utveckla det nya medlemsregistret. Hon ingår även i vår digitala arbetsgrupp. Invald i styrelsen 2013.

[email protected]

André är från Kniva öster om Falun, Falubygdens trädgårdsodlare. Andrés roll i styrelsen är bland annat att vara stöd och bollplank i arbetet med medlemstidningen Hemträdgården. Han är även en del av vårt nybildade informationsråd - en viktig hörnsten i vårt utvecklingsarbete. Invald i styrelsen 2020.

[email protected]

Therese är från Umeå och Umeås Trädgårdssällskap. I styrelsen på RST har Therese fokus på medlemsutveckling och föreningsvärvning. Hon har även en överblick över publikation av vår zonkarta på nätet. Invald i styrelsen 2015.

[email protected]

Andreas är från Tollarp och Kristianstads Trädgårdsförening. Andreas verkar för att lyfta odling med barn och unga i förbundet - att bygga på ett starkt band mellan äldre rutinerade odlare och yngre, för att ta tillvara på de stora kunskaper som finns inom RST, vilket kan stärka förbundets framtid. Invald i styrelsen 2019.

[email protected]

Gertrud bor i Olofström och är med i Olofströms trädgårdsförening och i Sölvesborgs trädgårdsförening. Jag brinner för att trädgårdsföreningar ska samarbeta mycket mer. I de olika föreningarna i samma geografiska område läggs det ner massor av arbete på att få till en massa aktiviteter som sen krockar med varandra under de korta sommarmånaderna. Invald i styrelsen 2022

[email protected]

Åsa är bosatt i Uppsala och är aktiv i Uppsala Trädgårdssällskap som ordförande. Har arbetat som grundskollärare och är utbildad Trädgårdsarkitekt med fokus på design av trädgårdar och pedagogiska utomhusmiljöer. Åsa är även adjunkt vid Uppsala Universitet samt föreläser och skriver artiklar i olika trädgårdstidningar. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Helena från Lomma är utbildad hortonom med examen från 1983 och har arbetat med utbildning och näringslivsanknutna forskningsprojekt vid SLU, Alnarp. Har arbetat med utveckling och anpassning av trädgårdsprogrammen vid SLU och varit med att starta Trädgårdsingenjörsprogrammet Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Jenny är boende i Lidhult och är med i Urshults Trädgårdsförening och Ljungby Trädgårdsförening. Hon är utbildad byggnadsantikvarie och har framför allt arbetat på Länsstyrelse och länsmuseum. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande, sekreterare och ledamot och harsuttit med i styrelsen i Leader Linné. Invald i styrelsen 2022

[email protected]