Rum för styrelsen

Foto: Unsplash

Styrelsen i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen är förbundets förvaltande organ och består av ordförande och åtta ledamöter. Såväl ordförande och vice ordförande som övriga ledamöter väljs av fullmäktige för två år i taget. Vid val eftersträvas en sammansättning att representerar olika åldrar, genus, yrkeserfarenheter och spridning över landet.

Mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år och att minst en till två personer utgör nyval. Styrelseledamot kan ej väljas mer än fyra mandatperioder i följd såvida inte kompetensen i styrelsen äventyras. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid kommande fullmäktigemöte.

Styrelsen

Tomas Lagerström

Tillförordnad ordförande

Tomas från Uppsala och Uppsala Trädgårdssällskap, är en ovärderlig länk till den senaste forskningen och branschutvecklingen gällande svenskt växtmaterial. Han fokuserar på forskning, utbildningsfrågor och rådgivning i sitt styrelsearbete, och även personalfrågor. Invald i styrelsen 2014, tillförordnad ordförande sedan 2020.

tomas.lagerstrom@tradgard.org

Karina Brozinic

Vice ordförande

Karina från Malmö och Skånska Trädgårdsföreningen. Hon är inriktad på digital utveckling och marknadsföring av förbundet – att modernisera och nå nya målgrupper, men även att underlätta rutinarbetet för våra föreningar och kanslipersonalen. Invald i styrelsen 2017, vald till vice ordförande 2021.

karina.brozinic@tradgard.org

Ingrid från Eslöv och Skånska Trädgårdsföreningen, har en framträdande roll som representant i FOR, där hon skriver utförliga remissvar, och lyfter fram konsekvenser för fritidsodlare av nya regelförslag. Hon brinner även för vår kärnverksamhet med rådgivningen. Invald i styrelsen 2014.

ingrid.akesson@tradgard.org

Catharina är från Mölnlycke och Sällskapet Hortikulturens Vänner. Catharinas roll i styrelsen för RST har under flera år varit att jobba tätt med kansliet med att utveckla det nya medlemsregistret. Hon ingår även i vår digitala arbetsgrupp. Invald i styrelsen 2013.

catharina.lexen@tradgard.org

Therese är från Umeå och Umeås Trädgårdssällskap. I styrelsen på RST har Therese fokus på medlemsutveckling och föreningsvärvning. Hon har även en överblick över publikation av vår zonkarta på nätet. Invald i styrelsen 2015.

therese.forsberg@tradgard.org

Anette från Lomma och Skånska Trädgårdsföreningen, brinner för förändringsarbete med ett ekonomiskt perspektiv. Anette analyserar budgetar och tittar på hur kan vi spara, samt letar nya intäktsmöjligheter. Invald i styrelsen 2018.

anette.thomasson@tradgard.org

Andreas är från Tollarp och Kristianstads Trädgårdsförening. Andreas verkar för att lyfta odling med barn och unga i förbundet - att bygga på ett starkt band mellan äldre rutinerade odlare och yngre, för att ta tillvara på de stora kunskaper som finns inom RST, vilket kan stärka förbundets framtid. Invald i styrelsen 2019.

andreas.andersson@tradgard.org

André är från Kniva öster om Falun, Falubygdens trädgårdsodlare. Andrés roll i styrelsen är bland annat att vara stöd och bollplank i arbetet med medlemstidningen Hemträdgården. Han är även en del av vårt nybildade informationsråd - en viktig hörnsten i vårt utvecklingsarbete. Invald i styrelsen 2020.

andre.stromqvist@tradgard.org

Anton är från Skellefteå och Skellefteå Trädgårdssällskap. I styrelsen har Anton fokus på framtidsfrågor främst vad gäller arbetet med hållbar utveckling, samt att nå nya målgrupper. Han bistår även Tomas i arbetet med forskningsfrågor. Invald i styrelsen 2021.

anton.sundin@tradgard.org