Rum för styrelsen

Foto: Unsplash

Styrelsen i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen är förbundets förvaltande organ och består av ordförande och åtta ledamöter. Såväl ordförande och vice ordförande som övriga ledamöter väljs av fullmäktige för två år i taget. Vid val eftersträvas en sammansättning att representerar olika åldrar, genus, yrkeserfarenheter och spridning över landet.

Mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år och att minst en till två personer utgör nyval. Styrelseledamot kan ej väljas mer än fyra mandatperioder i följd såvida inte kompetensen i styrelsen äventyras. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid kommande fullmäktigemöte.

Styrelsen

Karina Brozinic

Ordförande

Karina är från Malmö och Skånska Trädgårdsföreningen. Som konsult inom trädgårdsmedia är hon främst inriktad på frågor som rör digital utveckling och marknadsföring av förbundet – att modernisera och nå nya målgrupper, men även att underlätta rutinarbetet för våra föreningar och kanslipersonalen. Hon har projektlett framtagandet av den nya hemsidan. Invald i styrelsen 2017, vald till ordförande 2022.

[email protected]

Catharina är från Mölnlycke och Sällskapet Hortikulturens Vänner. Catharinas roll i styrelsen för RST har under flera år varit att jobba tätt med kansliet med att utveckla det nya medlemsregistret. Hon ingår även i vår digitala arbetsgrupp. Invald i styrelsen 2013.

[email protected]

André är trädgårdsantikvarie, trädgårdsförfattare och skribent. Han bor i Kniva öster om Falun, och är med i Falubygdens trädgårdsodlare. André ingår i vårt redaktionsråd - ett stöd och bollplank i arbetet med utvecklingen av vår viktiga medlemstidning Hemträdgården. Särtryck och faktablad tas även fram i samråd med redaktionsrådet. Invald i styrelsen 2020.

[email protected]

Therese är från Umeå och Umeås Trädgårdssällskap. I styrelsen på RST har Therese fokus på ekonomiska frågor, så som stabilitet, sparande och hur man kan öka intäkter genom fonder. Hon har även en överblick över publikationen av vår zonkarta på nätet. Invald i styrelsen 2015.

[email protected]

Andreas är från Tollarp och Kristianstads Trädgårdsförening. Andreas verkar för att lyfta odling med barn och unga i förbundet - att bygga på ett starkt band mellan äldre rutinerade odlare och yngre, för att ta tillvara på de stora kunskaper som finns inom RST, vilket kan stärka förbundets framtid. Han projektleder vår satsning Odla unga odlare. Invald i styrelsen 2019.

[email protected]

Gertrud bor i Olofström och är med i Olofströms trädgårdsförening och i Sölvesborgs trädgårdsförening. Hon brinner för att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan trädgårdsföreningarna. I föreningsrådet verkar hon för att underlätta för föreningsstyrelserna och tillvarata föreningarnas intressen på riksnivå, samt även att se samhällsnyttan med föreningslivet genom trädgård. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Åsa är bosatt i Uppsala och är aktiv i Uppsala Trädgårdssällskap som ordförande. Har arbetat som grundskollärare och är utbildad Trädgårdsarkitekt med fokus på design av trädgårdar och pedagogiska utomhusmiljöer. Åsa är även adjunkt vid Uppsala Universitet samt föreläser och skriver artiklar i olika trädgårdstidningar. Förenings- och medlemsfrågor ligger Åsa varmt om hjärtat i arbetet med vårt föreningsråd. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Helena från Lomma är utbildad hortonom och har arbetat med utbildning och näringslivsanknutna forskningsprojekt vid SLU, Alnarp. Har arbetade även med utveckling och anpassning av trädgårdsprogrammen vid SLU, och var med om att starta Trädgårdsingenjörsprogrammet. I förbundet kommer hon att sitta i rådgivningsgruppen och ha tätt samarbete med våra rådgivare, samt följa upp FOR-frågor och forskning kring trädgård. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Jenny är boende i Lidhult och är med i Urshults Trädgårdsförening och Ljungby Trädgårdsförening. Hon är utbildad byggnadsantikvarie och har framför allt arbetat på Länsstyrelse och länsmuseum. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande, sekreterare och ledamot och har suttit med i styrelsen i Leader Linné. Jenny är delaktig i förbundets ekonomiska frågor, och även framtagande av våra framtidsvisioner på lång sikt. Invald i styrelsen 2022

[email protected]