Rum för styrelsen

Foto: Unsplash

Styrelsen i Riksförbundet Svensk Trädgård

Styrelsen är förbundets förvaltande organ och består av ordförande och åtta ledamöter. Såväl ordförande och vice ordförande som övriga ledamöter väljs av fullmäktige för två år i taget. Vid val eftersträvas en sammansättning att representerar olika åldrar, genus, yrkeserfarenheter och spridning över landet.

Mandatperioderna fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år och att minst en till två personer utgör nyval. Styrelseledamot kan ej väljas mer än fyra mandatperioder i följd såvida inte kompetensen i styrelsen äventyras. Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid kommande fullmäktigemöte.

Styrelsen

Karina Brozinic

Ordförande

Karina är från Malmö och Skånska Trädgårdsföreningen. Som konsult inom trädgårdsmedia är hon främst inriktad på frågor som rör digital utveckling och marknadsföring av förbundet – att modernisera och nå nya målgrupper, men även att underlätta rutinarbetet för våra föreningar och kanslipersonalen. Hon har projektlett framtagandet av den nya hemsidan. Medlem. Invald i styrelsen 2017, vald till ordförande 2022.

[email protected]

Helena Karlén

Vice ordförande

Helena från Lomma är utbildad hortonom och har arbetat med utbildning och näringslivsanknutna forskningsprojekt vid SLU, Alnarp. Har arbetade även med utveckling och anpassning av trädgårdsprogrammen vid SLU, och var med om att starta Trädgårdsingenjörsprogrammet. I förbundet kommer hon att sitta i rådgivningsgruppen och ha tätt samarbete med våra rådgivare, samt följa upp FOR-frågor och forskning kring trädgård. Medlem. Invald i styrelsen 2022, vald till vice ordförande 2023.

[email protected]

Andreas är från Tollarp och Kristianstads Trädgårdsförening. Andreas verkar för att lyfta odling med barn och unga i förbundet - att bygga på ett starkt band mellan äldre rutinerade odlare och yngre, för att ta tillvara på de stora kunskaper som finns inom RST, vilket kan stärka förbundets framtid. Han projektleder vår satsning Odla unga odlare. Invald i styrelsen 2019.

[email protected]

Åsa är bosatt i Uppsala och är aktiv i Uppsala Trädgårdssällskap som ordförande. Har arbetat som grundskollärare och är utbildad Trädgårdsarkitekt med fokus på design av trädgårdar och pedagogiska utomhusmiljöer. Åsa är även adjunkt vid Uppsala Universitet samt föreläser och skriver artiklar i olika trädgårdstidningar. Förenings- och medlemsfrågor ligger Åsa varmt om hjärtat i arbetet med vårt föreningsråd. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Jenny är boende i Lidhult och är med i Urshults Trädgårdsförening och Ljungby Trädgårdsförening. Hon är utbildad byggnadsantikvarie och har framför allt arbetat på Länsstyrelse och länsmuseum. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande, sekreterare och ledamot och har suttit med i styrelsen i Leader Linné. Jenny är delaktig i förbundets ekonomiska frågor, och även framtagande av våra framtidsvisioner på lång sikt. Medlem. Invald i styrelsen 2022.

[email protected]

Frida bor i Levide på Gotland och är kanske mer känd som TrädgårdsFrida som hon började kallas när hon läste till landskapsarkitekt på Alnarp under 90-talet. Frida har lång erfarenhet av trädgård och har gått flera utbildningar på området. Frida är engagerad i Gotlands Trädgårdssällskap och på fritiden bygger hon upp en trädgård i harmoni med naturen, i en experimentverkstad som innehåller mycket njutbart både för gommen och ögat. Medlem. Invald i styrelsen 2023.

[email protected]

Ulf har en lång erfarenhet inom trädgårdsbranchen och har arbetat många år (28) på Nelson Garden före pension. Ulf har mestadels arbetat med marknadsföring och produktutveckling och under de senare åren en hel del med försäljning. Ulf är en välkänd profil som passionerat och intresserat mött andra trädgårdsintresserade vid ett otal utställningar och mässor under åren. Medlem. Invald i styrelsen 2023

[email protected]

Berit är född och uppvuxen i Umeå. Hon njuter av trädgårdslivet och trädgården har varit det hon kallar sin ’mentalhygien’ genom alla yrkesverksamma år inom sjukvård och akademi. Berit är aktiv i Umeå Trädgårssällskap sedan flera år och är sekreterare i föreningens styrelse sedan februari 2022. Medlem. Invald i styrelsen 2023.

[email protected]

Ola Bixo

Ledamot

Ola Bixo har ett gediget cv och engagemang för föreningslivet och kunskaper i förenings- och verksamhetsutveckling vilket är en stor tillgång för förbundet. Ola har genom livet startat och varit aktiv i många ideella organisationer och har varit ordförande i bland annat S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening och Åkersberga Trädgårdssällskap. Invald i styrelsen 2024.

[email protected]