Berit Öhman Kriström

Ledamot

Berit är född och uppvuxen i Umeå och vill att även odlingzon 4-5 och däröver skall få/ge uppmärksamhet, stimulans och kunskapsstöd. Hon säger sig ha mer odlingsglädje än formell kunskap, bor i villa med egen trädgård där hon gräver, klipper, testar och lär allt eftersom. Trädgård har varit det hon kallar det sin ’mentalhygien’ genom alla yrkesverksamma år inom sjukvård och akademi. Numera är hennes yrkesarbete nästan avslutat och barnen utflugna.

Berit är tacksam över att trädgårdsintresset har gett henne många vänner, och att det fortsätter att göra så. Hon medverkade på Riksförbundets fullmäktigemöte våren 2022, så några av er har kanske träffat henne där. Själv beskriver hon fullmäktigemötet som både lärorikt och trevligt.
“Jag har hållit mig ifrån sociala medier, men hanterar datorn avseende word, power point, excel, mail, teams, zoom och bibliotekssökningar etc” säger Berit om sig själv.

Förutom trädgård tycker hon om dagsturer på cykel med vänner och matsäck förutom promenader av varierande längd och längdskidor. Under vintern har det varit mest snöskottning av naturliga skäl, då hon bor där vintern håller i sig lite längre.

Formellt så är Berit pensionerad läkare, docent i barnmedicin/barnendokrinologi och har arbetat mest vid Umeå Universitetssjukhus med ’Norrlands-ansvar’ i sjukvården för ämnesområdet. Hon har också bott och arbetat 5 år i Göteborg (Besök i ’Botan’ varje månad året runt, vilken lyx!) och 9 år under 1980-talet i Örnsköldsvik. Berit beskriver att hon har har haft en team-ledande funktion i jobbet, och är van att undervisa, planera och genomföra, men också tillräckligt social för att kunna hålla ihop teamet. Det senare säger hon inte har varit någon svårighet då hon genom åren har fått ha “härliga och kompetenta medarbetare”, vilka hon fortfarande har kontakt med.

Berit är aktiv i Umeå Trädgårssällskap sedan flera år och är sekreterare i föreningens styrelse sedan februari 2022.

Invald i styrelsen 2023.

[email protected]