Riksförbundet Svensk Trädgård är en organisation med anor

Foto: Kevin Young/Unsplash

Om Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 150 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen, samt att verka för spridning av trädgårdskulturen och miljövänligare levnadsmiljöer.

Svensk Trädgård är huvudorganisation för trädgårdsföreningar och deras regionala sammanslutningar samt enskilda personer. Ledorden för verksamheten, huvudorganisation så som på föreningsnivå, som vi arbetar efter är:

Att i gemenskap odla trädgårdsintresset under trivsamma former, verka för ökad kunskap, samt stimulera trädgårdsintresset i regionen.

Förbundet skall även främja samarbetet med hushållningssällskap och andra organisationer som verkar för fritidsodling på såväl det nationella som det nordiska planet.

Riksförbundet Svensk Trädgård - 120 år av trädgårdskunskap!

Svensk Trädgårds kunskapsbank är stor och det krävs resurser att bevara och utveckla den för kommande generationer. Vi har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall säkerställa överföring av odlingskunskap till kommande generationer.

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt Odla unga odlare. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: "Barnprojektet". Som tack får du ett gåvobrev och en present.