Ola Bixo

Ledamot
Ola Bixo har ett gediget cv och engagemang för föreningslivet och kunskaper i förenings- och verksamhetsutveckling vilket är en stor tillgång för förbundet. Ola har genom livet startat och varit aktiv i många ideella organisationer och har varit ordförande i bland annat S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening och Åkersberga Trädgårdssällskap. Tidigare har han bland annat varit funktionär på Friskis & Svettis i Stockholm och ordförande i Stockholms Dövas förenings Föräldraklubb.
Ola började sin karriär inom lantbruket och utbildade sig till agronom vid SLU. Efter utbildningen arbetade han med kommunikation och information och var den som stod för utgivning av fackböcker, läromedel och studiematerial samt skapade hemsidor. 1998-2006 arbetade Ola som förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård. RST. Han moderniserade förbundet och startade upp ett 70-tal av de nuvarande ca 170 lokalföreningar runt om i landet. Under Olas tid ökade medlemsantalet från 19 000 medlemmar till ca 30 000. Vi har Ola att tacka för att Riksförbundet är så stort som det är idag.
Efter sin goda insats för RST gick Ola vidare som verksamhetschef för Studiefrämjandet i Stockholms län och senare Östergötland. Efter sin pension har han arbetat halvtid för Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland med föreningsutveckling där han ansvarat för ordförande-, kassörs- och valberedningsutbildningar digitalt och även haft handledning för arbetsgrupper och styrelser av olika slag.
Invald i styrelsen 2024.

[email protected]