Andreas Andersson

Ledamot

Andreas har sitt säte i Tollarp, och är ledamot i Kristianstads Trädgårdsförening. Han har en lång bakgrund inom föreningslivet, både som ledare i den dagliga verksamheten med barn och ungdomar och olika funktionärs- och ledamotsplatser i flera föreningar. Det tidsmässigt längsta engagemanget ligger i Scouterna. Andreas har varit scout sedan barnsben, tonårsledare och är sedan 11 år tillbaka ordförande för Tollarps scoutkår. Till yrket är Andreas högstadielärare. Det är genom skolan som ett sovande odlings- och trädgårdsintresse väcktes till liv.

Det är övertygelsen om hur förträfflig odlingen är som metodik och kunskapsbärare som har gjort Andreas till en passionerad missionär kring ämnet ”barn och odling”, och även lett honom till styrelsen i RST – att lyfta odling med barn och unga. Han vill verka för ett starkt band mellan äldre rutinerade odlare och yngre, för att ta tillvara på de stora kunskaper som finns inom RST, vilket kan stärka förbundets framtid.

Invald i styrelsen 2019

[email protected]