Medlemsservice hjälper dig med alla frågor kring ditt medlemskap!

Foto: Colin Osborne/Unsplash

Få hjälp av vår medlemsservice!

Vår medlemsservice kan hjälpa dig med frågor som handlar om avier, prenumerationen på medlemstidningen, rabatter, våra aktiviteter och allt som har med medlemskapet att göra. Du kan maila eller ringa oss. För snabbast svar - kika igenom svaren på de vanligaste frågorna nedan!

Här är vår medlemsservice:

Sanna Friberg

Jessica Linderot

 

E-postadress: [email protected]

Telefon: 08-792 13 15, måndag-torsdag kl 9.00-12.00.

Postadress: 
Riksförbundet Svensk Trädgård
Box 2966
187 29 Täby

Besöksadress: Nytorpsvägen 34, Täby

Vad kan jag få hjälp med från medlemsservice:

E-postadress: [email protected]

Telefon: 08-792 13 15, telefontid måndag-torsdag 09-12

Postadress: Riksförbundet Svensk Trädgård
Box 2966
187 29 Täby

Besöksadress: Nytorpsvägen 34, Täby

Det är viktigt att anmäla ny adress om man flyttar, så att vi kan skicka tidningen Hemträdgården till rätt adress, samt nästa års avi för medlemskap. 

Kontakta Medlemsservice och meddela din nya adress.

Medlemskortet behöver du ofta visa upp för att kunna få medlemsrabatter eller delta på olika medlemsevent.

Ditt medlemskort och avi får du tillsammans med Hemträdgården nummer 6 om du är medlem sen tidigare. Nya medlemmar får sitt medlemskort skickat till sig efter registrerad betalning.

Om du har tappat bort ditt medlemskort och vill beställa ett nytt utgår en avgift på 25 kr per kort som betalas in på plusgiro 1215-3, eller swishas till 123 114 65 54.

Ange "Nytt medlemskort" och ditt personliga medlemsnummer som meddelande.

När betalningen är registrerad skickar vi kortet till dig.

Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av Hemträdgården till vänster om adressen.

Om du har flyttat eller av annan anledning vill byta lokalförening kontaktar du vår Medlemsservice så hjälper vi dig med detta.

Man kan vilja säga upp sitt medlemskap av många olika skäl. Kontakta vår Medlemsservice, så hjälper vi dig med detta.

Till familjemedlem räknas en familjemedlem som är bosatt på samma adress som huvudmedlemmen. Familjemedlemskap vid direktanslutning i Riksförbundet Svensk Trädgård kostar 20 kr, men varierar för anslutning hos de olika lokalföreningarna. Här är prisuppgift för alla föreningar. Du hittar alla föreningar här. 

Kontakta vår Medlemsservice, så hjälper vi dig med att ordna ett familjemedlemskap.

Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar från medlemmar om att vilja ansluta till mer än en lokalförening. För dubbelt medlemskap tillkommer en avgift som varierar beroende på förening. Den dubbla avgiften är lägre då man inte betalar för tidning, försäkring och administration, eftersom det redan ingår i huvudmedlemskapet. Här hittar du alla prisuppgifter för dubbelt medlemskap. Alla våra lokalföreningar hittar du här.

Kontakta vår Medlemsservice, så hjälper vi dig med att ordna med dubbelt medlemskap.

Har din tidning eller inbetalningskort inte kommit fram som det ska? Har du nyligen flyttat?

För att säkerställa att du får din post till din nya adress är det viktigt att du adressändrar till oss. Vi skickar inte ut Hemträdgården i efterhand och vi får inte dessa i retur då vi använder oss av klimatsmart frakt.

Kontakta vår Medlemsservice, så hjälper vi dig att ändra adress.

På ditt inbetalningskort står kontonumret dit du ska betala medlemsavgiften. Ange alltid OCR-numret vid betalning.

Om du saknar ditt inbetalningskort, kontakta Medlemsservice så hjälper vi dig.