Plantera träd och buskar

Träd och buskar är viktiga för oss människor och har avgörande betydelse för de ekologiska systemen. Vi använder träd för att få virke, bränsle och papper. Många djur är beroende av vedartade växter för boplatser och föda. Trädens hjälper till att reglera klimatet och är särskilt viktig för vattenhushållningen. I våra trädgårdar ger träd och buska skugga, vindskydd, ett rikt fågelliv, frukter och nötter, och inte minst fägring!