Miljövänligt växtskydd och ekologisk odling

Att odla ekologiskt menas i korthet att använda sig av metoder som går hand i hand med naturens kretslopp. Att samtidigt hushålla med resurserna är att bruka sunt förnuft för ett hållbart trädgårdsliv. Men det är inte alltid så lätt att veta hur man ska göra rätt. Här samlar vi tips och råd för växtskydd, där du kan välja det som passar dina förhållanden.

Gör du själv något smart återbruk får du gärna tipsa oss, maila [email protected].