Bjud in våra vilda vänner i trädgården!

Biologisk mångfald innebär att naturen är rik på variation – att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer för olika vilda djur. Människan är beroende av flera av dessa arter, t ex pollinerande insekter, för att vi ska få frukter och bär. I jorden och komposter lever nedbrytare som maskar, insekter, sniglar, svampar och mikroorganismer. De luftar jorden, omvandlar, gödslar och hjälper växter ta upp näring. Fåglar och igelkottar äter skadegörare. Hjälp dem och få naturtjänster tillbaka!