Hållbara trädgårdar ger ett mervärde!

Svensk Trädgård står för en ansvarsfull trädgårdsodling och arbetar för miljöns, klimatets och odlarens bästa. Vi ger praktiska råd om ekologisk odling, naturtjänster och hur man hushåller med jordens resurser i trädgården - skapar en rikare miljö för dig och för den biologiska mångfalden.