Helena Karlén

Vice ordförande

I min värld betyder hortikultur eller trädgårdsvetenskap både odlad trädgård OCH trädgårdsodling och tjuskraften handlar om den stora mångfalden men också om att frågetecken hela tiden dyker upp. Man blir aldrig fullärd! Jag är en relativt nybliven pensionär som efter ett yrkesliv med full almanacka och ett ständigt passande av tider, har uppskattat att ha fokus på allt möjligt annat, inte minst familjen (make, tre barn med respektive samt tre barnbarn). Jag bor i Lomma med stor trädgård. 2020 hade vi lyxen att kunna köpa en avstyckad gård på Österlen tillsammans med barnen. Nu efter en ”paus” tycker jag det skulle det vara roligt och lärorikt att engagera mig i något nytt.

Jag är utbildad hortonom med examen från 1983 och jag har haft förmånen att jobba med utbildning och näringslivsanknutna forskningsprojekt vid SLU, Alnarp under större delen av mitt yrkesliv. Det har varit utmanande, men gett mycket tillbaks av kunskap och kontakter. Allt startade med ett t.f. lektorat
i blomsterodling och eleverna den gången som läste till trädgårdstekniker på odlingsgrenen, hade alla jobbat ett antal år i olika trädgårdsföretag. Mina yrkeserfarenheter från garden center i Uppsala, Hammenhögs Frö, Buketten utanför Lund och gurkodling i Canada kom därför väl till pass!

Utöver undervisning har jag jobbat med utveckling och anpassning av trädgårdsprogrammen vid SLU och jag var bl.a. med om att starta Trädgårdsingenjörsprogrammet, som så småningom förlängdes, fick tre inriktningar och idag består av två kandidatprogram (Odling och Design), båda med högt sökandetryck och möjlighet att läsa vidare. Jag har också jobbat flera år för Akademi Båstad som sedan lång tid tillbaka satsar på utbildning inom trädgård. För mig går vetenskap och beprövad erfarenhet hand i hand och det är viktigt att teori också kan omsättas i handling. Antingen tar man ta reda på hur andra gör (studiebesök, uppgifter med näringslivskoppling) eller så får man testa själv (övningar och olika slags odlingslaborationer i växthus på friland). Parallellt med undervisning har jag jobbat i projekt. IKEA som bestämt sig för att satsa på inomhusodling för alla, ville att vi skulle utveckla ett enkelt, men komplett hydroponiskt system. Det vi tog fram kom ut på den europeiska marknaden 2015. Andra exempel är Testfakta som önskade jämföra kvaliteten på 18 konsumentjordar eller ett pappersbruk med en fiberrik restprodukt att ersätta torv med som ville komma in på substratmarknaden.

Åren fram tills jag slutade jobba drev jag ett stort EU-finansierat projekt som rörde introduktion av nya grödor i Sverige med kommersiell odling av sötpotatis som pilot. För mig är resurseffektivitet och situationsanpassning ledord och min övertygelse är att trädgård/hortikultur kan bidra till en bättre hushållning av ALLA resurser.

[email protected]