Beskära fruktträd gör man vid rätt tidpunkt och på rätt sätt

Foto: RST

Beskärning av fruktträd

Vi beskär våra fruktträd i första hand för att de ska kunna bära rikligt med fin frukt, utan för den skull fläkas sönder, samt för att få ett friskare och mer välformat träd samt mer och bättre fruktved. Frukt bör ha god ljustillgång under sin utveckling så att smak och kvalitet förbättras.

Ladda ner vårt faktablad nr.35 Beskärning av fruktträd som PDF och läs i sin helhet.