Ta Grönt kort - lär dig beskära fruktträd rätt i vår kurs som certifierar dig!

Foto: RST

Bli certifierad fruktträdsbeskärare!

Vill du också ge fruktträd den vård och omsorg de förtjänar? Ta Grönt kort! Svensk Trädgårds 8-dagars kurs ger dig den kunskap du behöver för att erbjuda beskärning i din yrkesroll eller som bisyssla. Vi vill också på detta sätt skapa medlemsnytta för trädgårdsföreningar runt om i Sverige. Kursen ger ett certifikat efter godkänt skriftligt och praktiskt prov.

Kursinnehåll: 

Grönt Kort är en beskärningskurs som fokuserar på fruktträd - hur de vårdas på bästa sätt för att leva länge och ge bästa möjliga skörd. Det handlar i första hand om träd i våra villaträdgårdar och inte beskärning för kommersiell fruktodling. Teori och praktik varvas. Vi lägger stor vikt vid de praktiska övningarna. Även helheten kring trädet som jordens betydelse, skadegörares inverkan, bra verktyg och säker beskärning ingår i kursen. Allt baseras på aktuell biologisk kunskap för träden och trädvårdarnas bästa.

I kursen ingår, förutom åtta aktiva kursdagar och omfattande faktaspäckad kurslitteratur:

  • Lunch, middag, för- och eftermiddagsfika.
  • 8 dagars kurs (80 kurstimmar) med kursmaterial samt praktisk och teoretisk examen.
  • Kunnig kursledning/handledning
  • Ett äppelträd (2-års förädling).
  • Intyg, och ett Grönt Kort för den som gjort alla moment och klarar examinationerna.

Kursledare är: Henrik Bodin, och assisterande kursledare Ann-Catrin Thor.

Förkunskaper och krav för kursdeltagare:

  • Alla aktiva medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård, med intresse av trädgård och trädvård får delta.
  • Du bör ha ambitionen att nyttja kunskapen i yrket eller som bisyssla.
  • Du bör uppskatta praktiskt arbete och ha ett grundläggande intresse för beskärning. Inte vara höjdrädd vid arbeten från stege, ha fysisk kapacitet att hantera beskärningsverktyg, samt vara beredd på att arbeta vid kyla eller regn.
  • Du skall vara försäkrad via din arbetsgivare eller via egen sjuk- o olycksfalls- försäkring.

Plats, datum och kostnader för kursen

Plats, datum och kostnader för kurserna i Grönt kort varierar från år till år. Ofta hålls de på Julita Gård i Södermanland. Kursernas första vecka är på vårvintern och andra veckan är på sensommaren. På vintern är kursen fyra och en halv kursdag. på sommaren tre och en halv dag. Vi har teoretisk och praktisk examination efter varje kursvecka.

Varje kursgrupp har 16 platser, för att samtliga kursdeltagare ska få bästa handledning av kursledarna. Det är möjligt att göra en intresseanmälan från april till slutet av november. I början av december mailas kursinformationen ut till de som gjort en intresseanmälan. Anmälan till kursen görs på utmailad länk under första veckan i december. 

Historik och syfte med Grönt kort

Utbildningen startades 1996 hålls sedan 1999 i Riksförbundet Svensk Trädgårds regi. Från och med 2021 är kursledare Henrik Bodin och Ann-Catrin Thor.

Syftet med kursen är att höja fruktträdens status som kulturbärare i våra trädgårdar, samt att sprida kunskap om korrekt beskärning. De certifierade fruktträdsbeskärarna ska ge Sveriges fruktträd den vård och omsorg de förtjänar. Vi vill också på detta sätt skapa medlemsnytta för trädgårdsföreningar runt om i Sverige. Som certifierad Grönt kortbeskärare kan du leda studiecirklar i beskärning för medlemmar i er lokala förening.

Efter genomförd kurs med godkänt skriftligt och praktiskt prov får man ett certifikat. Detta ger en kvalitetsgaranti för den som vill anlita en fruktträdsbeskärare med Grönt kort utfärdat av Riksförbundet Svensk Trädgård.