IMG 6545 (1)

Barns hälsa och utveckling

Trädgårdsskötsel kan gynna barn i alla åldrar eftersom det ger barn en fantastisk möjlighet att lära sig och utrustar dem med kritiska färdigheter som kan hjälpa dem på andra områden i deras liv. Nedan är några av de viktigaste fördelarna som barn kan uppleva genom att hjälpa till i trädgården.

1. Trädgårdsskötsel för barn aktiverar deras sinnen och motorik

I trädgården kan barn, förutom att kunna röra vid jorden, använda olika redskap och frön, även upptäcka skillnader mellan olika växter, vad gäller färg och storlek, lukta på olika dofter, höra ljud från olika insekter. Interaktion med den omgivande naturen uppmuntrar inlärningsprocessen. Att leka med jord, hackor och vattenhinkar, gräva, plantera, vattna, stimulerar kroppens rörelser, särskilt armar och händer. Dessa aktiviteter hjälper till med utvecklingen av motoriken och genom egna erfarenheter lär sig barnen vad som är svårt och vad som är lätt, litet eller stort, slätt eller grovt, kallt eller varmt, torrt eller blött.

2. Barn lär sig om naturliga processer genom lek

Från det ögonblick de sår det första fröet, med omätlig nyfikenhet, kommer de att följa växternas tillväxt och blomning, bildandet och mognaden av frukt. De kommer att ha otaliga frågor och kommer därför att lära sig om naturliga processer. De kommer att lära sig om betydelsen av insekter och maskar för växter och kommer att förstå att allt i naturen hänger ihop. Att jämföra växternas tillväxt och storleken på frukten, räkna frön, frukter eller kronblad av blommor är intressanta spel för barn och att känna igen växter efter utseende och namn är ett utmärkt minnesspel.

3. De lär sig ansvar, tålamod och medvetenhet om miljöns betydelse

Genom att vara aktiva i trädgården lär barnen snabbt att de måste vara tålmodiga och ansvarsfulla och vänta tills fröet gror så att deras planta kan växa och ge sina första frukter. De kommer att lära sig att det är nödvändigt att vattna dem regelbundet, att rengöra dem från ogräs och att gräva runt dem, att växter behöver tillräckligt med solljus och att vänta tills ett frö förvandlas till en växt. De lär sig snabbt varför det är viktigt att ta hand om miljön. Det är en möjlighet att lära sig om insekter, livet i jorden, ekosystemet, biologisk mångfald och klimatet och sådant som är negativt för miljön.  

4. Trädgårdsskötsel främjar självförtroende och hälsosamma kostvanor

Att plantera och odla växter, sköta och skörda grönsaker och frukt, och låta barn vara delaktiga i tillagningen av mat från växter, som de hjälpte till att odla, kommer säkerligen att resultera i en önskan om att försöka konsumera den mat de lagat. De kommer gärna att prova grönsaker och frukt som de planterat och odlat själva. Detta är det bästa sättet för barn att förstå vikten av hälsosam mat och en ordentlig kost.