HT 2 24 Canvas

Hemträdgården nr 2 / 2024

Ta del av det kunskapsrika innehållet i senaste numret av Hemträdgården. Läs om allt från vårens lökar och knölar, bärkraftighet och att odla det unika. Dessutom är det dags för spaning och årets frönyheter presenteras! Det och mycket mer... Redaktionen önskar härlig läsning!

Kort om innehållet i Hemträdgården 2

Vad växer i din trädgård?
VAD GÖR DU I DIN TRÄDGÅRD? Det vill vi gärna veta. Hur ser den ut, odlar du blommor, träd och buskar för skönhets skull eller är rabatterna utbytta mot frodiga grönsaksland kantade av dignande fruktträd? Årets trädgårdsspaning börjar i detta nummer. Vi vill veta vad som sker i era, alltså alla ni medlemmars trädgårdar. För vi vet det inte, och det finns egentligen ingen annan som vet. Vår rådgivare Lise-Lotte Björkman har satt samman en enkät som är en början till att kunna få svar på vad som odlas och vad som görs i våra trädgårdar. Fyll i enkäten på vår hemsida. Inget är rätt eller fel, det är bara så att det inte finns någon statistik över vad hemträdgårdarna producerar och det är det vi vill försöka ta reda på. Läs mer om årets trädgårdsspaning på sid 16.

EN SOM ODLAR EGNA GRÖNSAKER i sådan mängd och variation att hon och familjen på riktigt är självförsörjande är Zara Randhede, som visar sin odling på sid 34. Med bra ljusförhållanden och en jord som passar för grönsaker, har hon denna möjlighet att odla för familjens självförsörjning i sin trädgård. Men hon poängterar en nog så viktig aspekt, det är inte bara att odla, det gäller även att kunna förvara och ta tillvara det som odlas.
Och det gäller inte bara i den egna trädgården utan kan ses i ett samhällsperspektiv. Det är så mycket av det som odlas som bara blir matsvinn. Beräkningar från Jordbruksverket visar att 450 000 ton svenska livsmedelsråvaror inte lämnade gårdar, båtar, packerier, kvarnar och slakterier för att bli till mat på ett år. Och då har man ändå inte undersökt alla livsmedel, enbart åtta. För att öka vår självförsörjningsgrad finns här mycket som vi behöver göra. Dessutom ger det mindre klimatpåverkan om man får ut mer mat per insatta odlingsresurser.
En regeländring från årsskiftet gör det i alla fall enklare att arbeta mot mindre matsvinn i butik, skriver Livsmedelsverket. För vid årsskiftet upphävdes de nationella reglerna för omförpackning och ommärkning av livsmedel i butik. Så om ett äpple i en förpackning är dåligt eller har skadats får butiken numera öppna förpackningen, ta bort det dåliga äpplet och göra en ny konsumentförpackning. Det var inte tillåtet tidigare. Då fick hela förpackningen kasseras.

ATT ODLA EGNA BÄR ÄR ETT SÄTT att säkra självhushållningen på åtminstone just det bärslaget. Det finns så mycket roligt att odla, så varför inte satsa på sådana bär som inte odlas kommersiellt i någon större skala och därför är svåra att få tag på i butik? Läs om udda bärslag att odla i trädgården på sid 32.
FRÅN MIN BARNDOMS SKÅNE kommer jag ihåg de vackert blå blommorna som växte i dikeskanterna. När jag om sommaren tar mig till kansliet här i Täby växer de numera även här. Jag tänker alltså på cikoria, dessa vägkantsblommor med den mycket speciella blå färgen, som tar sig allt längre norrut i takt med klimatförändringarna. Varför inte bjuda in denna växt i trädgårdens lite vildare delar? Och varför inte ta eget vildfångat frö? Det ska inte vara så svårt. Torktålig är den och så sköter den sig själv. Bra för den biologiska mångfalden, men som Lars-Åke Janzon skriver i artikeln på sid 25, så är cikoria ingen riktig insektsmagnet, men han har ändå lyckats hitta insekter som söker sig till cikoriablomman. Inte ens rådjuren tycks attraheras av växten. En gång när de härjade fritt i vårt trädgårdsland och det mesta försvann i deras väg, så stod escarolesallaten kvar, helt orörd. Denna sallat är en cikoria-växt.

En god odlingsvår!
/Christina Säll, Chefredaktör Hemträdgården
Kontakta redaktionen

 

Är du nyfiken på vår medlemstidning? Bli medlem och få Hemträdgården direkt hem till din brevlåda eller köp enstaka nummer via vår webbutik. Om du är medlem loggar du enkelt in och läser den digitalt här.