Medaljörer Utdelning

Mottagare av kungliga trädgårdsmedaljer 2021. Fr vänster Ann Richardson, Sten Ahlvin (för Kerstin Ahlvin), Claes Carlsson Foto: Anna-Karin Fallheden

2021 års kungliga trädgårdsmedaljer

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas trädgårdsingenjör Ann Richardsson, Höganäs, hovflorist Claes Carlsson, Stockholm och författaren Kerstin Ahlvin, Hjärnarp.

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Medaljerna delades ut den 28 augusti i slottsparken vid Ulriksdals slott. En högtidlig och finstämd ceremoni som avslutades med skönsång av Charlotta Huldt. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem. Närvarade gjorde även Sten Ahlvin, Kerstin Ahlvins son, som mottog medaljen för hennes räkning.
Kerstin Ahlvin, medaljör 2021

Ta del av pressmeddelande och presentationer av medaljörerna här

Mer information genom Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, [email protected] eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, [email protected].
Om Riksförbundet Svensk Trädgård, svensktradgard.se.
Om Kungliga Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se.