Kungliga Trädgårdsmedaljer Delas Ut Av Riksförbundet Svensk Trädgård

KunKungliga Patriotiska Sällskapets medalj 2020 - medaljörer John Taylor, Inger Palmstierna, Birgitta Svensson

2020 Kungliga trädgårdsmedaljer delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2020 års trädgårdsmedaljer tilldelas hortonom Birgitta Svensson, Källby, hortonom och trädgårdsjournalist Inger Palmstierna, Landskrona, samt trädgårdsmästare John Taylor, Malmö. Medaljerna delades ut vid två tillfällen. Den 25 september på Läckö slott och den 26 september på Sofiero.

Hortonom och författare Inger Palmstierna, Landskrona
Hortonom Inger Palmstierna - medaljör 2020

Inger Palmstierna är, förutom hortonom och en mycket etablerad och erfaren trädgårdsförfattare, även journalist, översättare, föreläsare och fotograf. Hon har arbetat inom trädgård sedan hon var 12 år och är utbildad hortonom vid Sveriges lantbruksuniversitet, en utbildning som för hennes del framförallt fokuserade på trädgårdens prydnadsväxter.
Sedan 1988 driver hon det egna företaget Alsike Trädgårdskonsult AB. I företaget skriver hon böcker, artiklar och producerar bilder som används i många olika sammanhang och av olika användare som är i behov av bilder av specifika växtslag eller sorter. De används av trädgårdsföretag, i tidningar och böcker, där behov finns av att få bild på rätt varietet eller sort av en växt.
Med sin långa trädgårdsutbildning till hortonom och genom att göra omfattande tester och odlingar i den egna trädgården, förmedlar hon till läsare och åhörare en djup kunskap i kombination med praktiskt kunnande.
Inger Palmstiernas texter har en tydlig miljöprofil. Våren 2005 utkom det nya standardverket för trädgården, Vår trädgårdsbok, som hon skrivit tillsammans med Christel Kvant. Som utpräglad praktiker med teoretisk kunskap är hon den som står för de sakkunniga växtbeskrivningarna i boken. Dessutom beskriver hon steg för steg alla de praktiska arbetsmomenten i trädgården: plantering, beskärning, växtvård, etc.
Inger Palmstierna har skrivit 14 böcker om trädgård, några av de mest populära är
– Trädgård för nybörjare
– Det grönskande växthuset: från krokus till tomat
– Klätterväxter
– Nya Växthusboken
– Perenner: Eviga skönheter i trädgården
– Rosor: i vackert sällskap
– Sommarblommor - förnya i rabatter och krukor
– Träd och buskar
– Träd och buskar - för den lilla trädgården
– Vår trädgårdsbok, i flera upplagor
Hon har i många år presenterat årets nyheter bland fröer och utplanteringsväxter i tidningen Hemträdgården. Ofta har hon testat nyheterna själv eller besökt odlare som har dem i produktion för att inhämta kunskap och ta bilder på de nya växterna.
Inger Palmstierna är ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap och har tidigare varit ordförande i Uppsala Trädgårdssällskap under många år. Hon vill arbeta för att stärka trädgårdsföreningarna och genom dem arbeta folkbildande med allt från klimatfrågor till odling och integration. Föreningen är viktig för att göra vår gemensamma gröna stämma hörd. Inger Palmstierna var aktiv i Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse åren 2009–2019. Inger Palmstierna har varit aktiv medlem i de båda trädgårdsskribentföreningarna Gröna Pennklubben och Club Corinth.
I dag är hon nybliven pensionär, men fortsätter att skriva artiklar för tidskrifter och dessutom arbetar hon med trädgårdsutbildning, framförallt i växtkunskap, på Trädgårdsakademin i Båstad.


Hortonom Birgitta Svensson, Källby
Birgitta Svensson - medaljör 2020
Birgitta Svensson är hortonom med examen 1976. Hon har i hela sitt verksamma yrkesliv varit landets främsta vapendragare för bär och bärodling. Verksamheten har hon delat mellan Sveriges lantbruksuniversitets, SLU, tidigare försöksstation i Rånna på Billingen och SLU Alnarp och senast inom Institutionen för biosystem och teknologi.
Hon har också undervisat blivande hortonomer och trädgårdsingenjörer i produktion av bärväxter. Birgitta Svensson gick nyligen i pension.
Senast arbetade hon med projekten:
– Ekologiska odlingssystem för amerikanska blåbär.
– Vidare odling av smultron i torvsubstrat.
– Förebygga och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan, Drosophila suzukii.
– Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat som torv och kokosfiber vid odling av jordgubbar i tunnlar.
– Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar i tunnelodlade jordgubbar.
Birgitta Svensson var den praktiskt inriktade forskaren i Alnarps alltmer teoretiska värld. Detta fick stor betydelse för både forskningens relevans och forskningsresultatens betydelse för såväl yrkesodlare som fritidsodlare och indirekt också oss konsumenter av bär. Hon vurmade för den praktiska odlingen och kämpade för bevarande av SLUs försöksstationer och särskilt Rånna, på sluttningen av Billingen öster om Skövde. Där etablerade hon sortförsök av i princip alla bärväxter i kommersiell odling och den sista demonstrationen höll hon efter att försöksstationen hade lagts ner. Många odlare och plantskolister har genom åren fått värdefull och snabbt tillämpbar information genom dessa försök.
Redan 1989 skrev Birgitta Svensson tillsammans med sin kollega och vän hortonom Lisbeth Larsson boken Bärodling, utgiven på LTs förlag. I boken, som redan nu får betraktas som en klassiker, betonar författarna ”all odling förutsätter goda biologiska kunskaper och därför har vi lagt stor vikt vid avsnittet om de olika bärväxternas tillväxt och utveckling.”
Utöver ett stort antal forskningsrapporter och rapporter från försök genom åren har Birgitta publicerat många faktablad inom odling av bärväxter, tillgängliga för allmänheten, inom SLU:s serier Fakta Trädgård och Faktablad om växtskydd, Trädgård och Fakta Trädgård Fritid.
Hon utsågs 2017 till Årets Hortonom.

Trädgårdsmästare John Taylor, Malmö

John Taylor är född och uppvuxen i Sheffield, England. Han utbildade sig till trädgårdsmästare och i början av 1990-talet förde kärleken honom till Sverige och Malmö. I tjugo år arbetade han som trädgårdsmästare i Slottsträdgården, från 1997 till 2017, och utvecklade den till en av Malmös mest älskade oaser och sevärdheter. Slottsträdgården var tidigare ett trädgårdsmästeri som förvandlades till 12 hektar prunkande ekologisk trädgård öppen för alla året runt. Trädgården bjuder på grönsaksodlingar, tematrädgårdar, örtagårdar och en picknickyta under fruktträd. Den innehåller ett flertal växthus och hade även under en tid en plantskola. Slottsträdgården är unik på det sätt att den bjuder in till gemensamt odlande i köksträdgården. Där finns pedagogiska trädgårdsland för vänföreningens medlemmar, likväl som för förskoleklasser. Varje säsong praktiserade ett 30-tal trädgårdsstudenter under John Taylors vingar.
Parallellt med arbetet i Slottsträdgården undervisade han trädgårdsmästarelever på Hvilans trädgårdsskola, samt höll i några år i planteringarna i Malmö Folkets Park, och ansvarade för blomsterprogrammet i Malmö stad. I Folkets Park syns fortfarande Johns influenser – exotiska träd, som brödgran och andra zonknäckare, som han vurmar för.
Han har en smittande entusiasm för att kasta sig in i odlingsprojekt. Därför blev denne charmige britt headhuntad till SVTs program Trädgårdstider. Sedan 2010 är han en av fyra programledare.
Samma år startade även Malmö Garden Show. John var initiativtagare och en starkt drivande källa till att Malmö fick sin egena utomhusmässa för trädgård. Inspirerad av Chelsea Flower Show i London, blev Malmö Garden Show en succé redan från start.
Idéträdgårdarna håller mycket hög kvalitet, många ansedda specialplantskolor representerar bland marknadsstånden, och inträdet är fritt under alla tre dagarna.
År 2015 gav han, tillsammans med Eva Robild, ut boken Mitt trädgårdsår. Där skildras arbetet i Slottsträdgården.
2017 bytte John Taylor Slottsträdgården mot Tjolöholm. Han verkade som slottsträdgårdsmästare och konstnärlig ledare fram till 2020. Där pågick ett projekt att återskapa och utveckla den historiska trädgården, som är starkt präglat av Arts and Crafts-rörelsen.
De dagar John inte pendlade till Tjolöholm utanför Kungsbacka, jobbade han som kreativ utvecklare på Hvilan, samt for riket runt och höll föredrag för både studenter, trädgårdsföreningar och för branschen. På fritiden har han anlagt en cideräppelodling i engelsk stil. 1 400 cideräppleträd från England har han planterat i den skånska myllan.
Sedan årsskiftet är John Taylor konstnärlig ledare för Den stora trädgårdsfesten i Sofiero, Helsingborg.