90 Konto Start

90-konto - för ett tryggt givande!

Riksförbundet Svensk Trädgård har ett ständigt pågående arbete kring hur vi på bästa sätt skall sprida miljö- och klimatvänlig odlingsglädje till trädgårdsägare, samt säkerställa överföring av odlingskunskap till framtida generationer. Därför är din gåva är viktig för oss! Läs hur vår insamlingsverksamhet kontrolleras och granskas.

90-konto - En kvalitetsgaranti

Riksförbundet Svensk Trädgård har ett 90-konto, dvs ett bank- och plusgironummer som börjar på 90. Det innebär at vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer. För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamlingskostnader och administration. 

Stöd oss i vårt arbete!

Stöd oss gärna i vårt arbete genom att skänka ett bidrag till Riksförbundet Svensk Trädgårds barnprojekt 'Odla unga odlare'. Det gör du lättast genom vårt 90-konto. Betala in valfritt bidrag på PG 900601-6 eller BG 9000601-6. Ange: Barnprojektet. Vid gåvor över 500 kr får du ett tackkort och en liten present.