Pantersnigel

Foto: Karina Brozinic/Grobar

Pantersnigel mot mördarsniglar - funkar det?

Att pantersniglar och mördarsniglar kan konkurrera är känt, men hur effektiva är pantersniglar i kampen mot denna snigel? Vi ställde frågan till Ted von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska museum.

Tyvärr cirkulerar det mycket information som är ofullständig eller delvis oriktig i fråga om sniglar. Det här med pantersniglar som bekämpning av mördarsniglar är mycket överdrivet, men tyvärr sprids sådana här uppblåsta rykten och myter mycket snabbt. En orsak är säkert att man söker en enkel lösning på problemet mördarsniglar - en sådan lösning finns inte.

Eftersom pantersniglar och mördarsniglar konkurrerar om samma resurser/utrymme i trädgården och äter varandras ägg - så kan pantersnigeln ge en viss hjälp med att hålla tillbaka mördarsniglarna.

En viss aggressivitet direkt mellan arterna märks också - men att pantersniglar aktivt söker upp och dödar mördarsniglar stämmer inte. Om detta skett så rör det sig med stor sannolikhet om skadade individer. Arterna har levt sida vid sida i trädgårdar i Sverige under flera decennier utan att utrota varandra.

Pantersniglar förökar sig inte i samma utsträckning som mördarsniglar.

Pantersniglar förökar sig inte i samma utsträckning som mördarsniglar. Foto: Karina Brozinic/Grobar

Men jag brukar uppmana personer att låta pantersniglarna vara ifred eftersom de kan vara en hjälp i att hålla mördarsniglarna tillbaka. Detta har jag ibland fått kritik för eftersom en del odlare menar att pantersniglarna också gör skada på växter. Det stämmer att de kan göra det, men pantersniglarna har inte samma förmåga till massförökning som mördarsniglarna och arten livnär sig till stor del av multnande växtmaterial, så denna skadegörelse är säkerligen mer begränsad när den förekommer.

Skulle man behöva bekämpa pantersnigeln är detta mycket lättare än med mördarsnigeln. Biologiska samband är ofta komplexa och saknar enkla svar.

Svar av Ted von Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska Riksmuseum, 2019-01-07 via epost.

Vidare läsning:

Pantersnigel - Göteborgs Naturhistoriska Museum