Äpplen och fallfrukt på Äpplets dag

Foto: Skylar Jay/Unsplash

Frukträdsbeskärare

Beskärning går ut på att med så små ingrepp som möjligt leda en växt till ett önskat utseende och vitalitet utan att påverka tillväxtbalans och förmåga att stå emot sjukdomar.

Svensk Trädgård utbildar fruktträdsbeskärare. Du kan gå en utbildning genom oss eller anlita en certifierad fruktträdsbeskärare med Grönt kort.

Här kan du hitta certifierade fruktträdsbeskärare och få tips och råd om hur du beskär rätt.