Hearts 1450300 1280

Foto: congerdesign

Inkluderande föreningar

I en värld där ensamhet blir allt vanligare, särskilt bland unga och äldre, erbjuder vårt förbund en unik möjlighet till gemenskap genom trädgårdsintresset. Genom att organisera odlingsaktiviteter, -föredrag och kurser skapar vi mötesplatser för socialt utbyte och kunskapsöverföring om hållbarhet och biologisk mångfald. Låt oss tillsammans skapa ett inkluderande samhälle där alla generationer kan frodas, som bygger på engagemang och där ingen behöver känna sig ensam. Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger Ekrem delar sina tankar.

I EN VÄRLD DÄR TAKTEN STÄNDIGT ÖKAR och ensamhet blir alltmer utbredd, speciellt bland de unga och äldre, står vi inför en utmaning men också en unik möjlighet. Inom vårt förbund kan vi erbjuda ett meningsfullt och inkluderande sammanhang där trädgårdsintresset inte bara blir en hobby, utan också ett verktyg för social hållbarhet och personlig utveckling. Vi möts oberoende av var vi är i livet över ett gemensamt intresse. Ofrivillig ensamhet uppstår ofta i samband med livsförändringar såsom skolbyte, att flytta, att gå i pension eller byta jobb, det kan också vara förlust av vänner och familj. Trädgårdsintressets magi ligger inte enbart i själva odlandet, utan också i det sätt på vilket det kan föra människor samman. Genom att organisera gemensamma odlingsevent, kurser och trädgårdsbesök, skapar vi mötesplatser där vi kan utbyta erfarenheter, dela växter, frön och goda historier. Dessa aktiviteter blir inte bara sociala sammankomster utan också tillfällen där kunskap om hållbarhet, ekologi och biologisk mångfald överförs och vidareutvecklas.

ETT SÄTT ATT BIDRA till att minska ensamheten bland våra medmänniskor, både yngre och äldre, är genom att främja självförsörjande odling. Denna sysselsättning erbjuder inte bara praktiska färdigheter och den uppenbara belöningen av egenodlade frukter och grönsaker; den erbjuder också ett kunskapsutbyte och en känsla av prestation och syfte. Att odla egna grödor är en handling av självständighet och styrka, vilket kan vara särskilt befriande då samhället ofta felaktigt förknippar åldrande med hjälplöshet. Här finns en livsviktig kunskapsöver föring av inte bara hur man odlar utan också hur man tar vara på skörden, en kunskap som inte många har. När vi nu tar del av statistik som visar att 50 procent av människor i åldern 18–34 år har ett ökat intresse för att odla, ja då är detta ett gyllene tillfälle att föra kunskapen vidare

ATT VARA ÄLDRE ÄR INTE SYNONYMT med att vara gammal, låt mig bara få det sagt med en gång, punkt! Många av de mest kreativa och inspirerade människor jag träffat har hängt med ett bra tag. Åldrandet medför visdom, erfarenheter och att man vill bidra och vara en del av något större. Det är här vi trädgårdsmänniskor och trädgårdsföreningarna kommer in i bilden som en brobyggare mellan generationer, och som en plattform för att dela kunskap, passion och livsglädje. Varför inte ta med dig en trädgårdsvän på besök i trädgårdar under Tusen Trädgårdar den 30 juni?

ATT VARA ÄLDRE ÄR INTE ATT VARA GAMMAL. Denna fras bör vara en påminnelse för oss alla om att åldrandet inte är ett slut på produktivitet eller delaktighet, tvärt om. Helena Östlund i Forte magasin skriver att alla äldre inte är gamla, en viktig distinktion som understryker att åldrande inte automatiskt innebär förlust av vitalitet eller relevans. Detta blir särskilt aktuellt i ljuset av den välkända hortonomen och växtskyddsexperten Maj-Lis Petterssons situation. Trots att hon inte längre får fortsätta i Odla med P1 med kommentaren i media att hon inte längre är ”purung”, tar hon och författaren och journalisten Bella Linde ett kraftfullt steg framåt genom att starta en egen podd, Odla med Maj-Lis och Bella. Ett strålande exempel på att ålder inte definierar vare sig förmåga att bidra, involvera eller inspirera. Det illustrerar kärnan i budskapet, en insikt som vi inom vårt förbund kan omfamna och främja genom våra gemensamma insatser. Låt oss ta detta som en uppmaning att se bortom stereotyper och erbjuda mötesplatser där alla, ung som äldre, känner sig värdefull, inkluderad och livskraftig.Podden Odla! med Maj-Lis och Bella görs i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård.

GENOM ATT STÄRKA BANDEN på tvärs av stereotyperna och främja självförsörjande odling som ett medel för både personlig och kollektiv utveckling, kan vi i förbundet bidra till ett rikare, mer inkluderande samhälle där ingen behöver känna sig ensam. Vi har makten att skapa en miljö där alla åldrar inte bara överlever, utan frodas tillsammans.

Vårhälsningar!
Er förbundsdirektör, Inger Ekrem

Trädgårdsintressets magi ligger inte enbart i själva odlandet, utan också i det sätt på vilket det kan föra människor samman.

Inger Ekrem

Förbundsdirektör