Arugula 762557 1280

Foto: Pixabay

Plantera hopp, skörda glädje och framtidstro

Riksförbundet Svensk Trädgårds tema för 2024 är självförsörjning. Varför det, hur tänker förbundet kring det och hur ger det mervärde till föreningar och medlemmar? Riksförbundet Svensk Trädgårds förbundsdirektör Inger Ekrem delar sina tankar.

SKUGGAN AV GLOBALA UTMANINGAR och det ständiga bruset från nyhetsrapporteringar om konflikter och kriser, framträder våra trädgårdar och odlingar som en bastion av lugn och hopp. Dessa gröna utrymmen, oavsett om de består av blommor, grönsaker, träd eller buskar, representerar inte bara en källa till personlig glädje och välmående; de är även en manifestation av vår kollektiva förmåga att bidra positivt till miljön och klimatet. Varje nytt träd eller buske vi planterar är ett steg mot en rikare biologisk mångfald och en kamp mot de klimatgaser som hotar vår planet. Vi tar små steg i rätt riktning.

VI SOM TYCKER OM ATT HÅLLA PÅ i trädgården bör känna både glädje och stolthet. Genom att vi odlar jorden främjar vi inte bara tillväxten av växter utan bidrar också till vår hälsa, till en bättre boendemiljö och en mer hållbar framtid. Jag har både sagt det tidigare och skrivit det som skrevs när förbundet bildades för nära 125 år sedan: Att vi som förbund skulle ”medverka till att skapa om tillvaron för människorna och göra hemmen på landsbygden och annorstädes rikare genom plantering av fruktträd och bärbuskar till glädje och nytta för alla. Detta i förvissningen om att i en allmän utbredd fruktodlings spår skulle följa ökad skönhet och trivsel genom social grönska vid alla våra hem och lägenheter i landet”. Då för 125 år sedan var trädgården en naturlig del av matförsörjningen, och man kanske behövde påminnas om att det också var njutningsbart. Nu behöver vi igen påminnas om nyttan, och värdet av just fruktträd och bärbuskar.

GENOM ATT VI VET hur vi kan odla våra egna grönsaker, frukter och örter, tar vi ett steg mot självförsörjning och stärker vår förmåga att producera mat lokalt. En strävan mot att kunna odla några av de grödor vi äter, minskar vårt beroende av långa och sårbara leveranskedjor, och bidrar också till en hälsosammare, mer hållbar livsstil. Att känna jord mellan fingrarna och sedan skörda resultatet är en djupt tillfredsställande erfarenhet som återkopplar oss till naturens cykler och årstidernas växlingar. Vi planterar och sår hopp, och sedan skördar vi glädje och framtidstro.

INOM RAMEN FÖR TRÄDGÅRDSFÖRENINGARNA kan detta bli gemensamma projekt och initiativ. Det kan
handla om allt från föreläsningar, gemensamma odlingar och skolträdgårdar till att starta fröbibliotek och arrangera skördefester. Dessa aktiviteter skapar inte bara en mer robust lokal matförsörjning, utan bygger också motståndskraft inom gemenskapen. När vi delar med oss av kunskap, frön och skördar, bygger vi ett nätverk av stöd som kan stå emot såväl ekonomiska som ekologiska utmaningar.
I tider av osäkerhet blir gemenskapen i trädgårdsföreningarna ännu viktigare, som en påminnelse om att vi tillsammans kan möta och övervinna utmaningar och dela den glädje som trädgårdarna ger oss. Genom att engagera oss lokalt stärker vi inte bara vår egen och vår gemenskaps motståndskraft, utan vi bidrar också till en mer hållbar framtid för hela samhället. Föreningarna kan också vara en mötesplats där ofrivilligt ensamma kan träffa andra med ett gemensamt intresse.

STYRKAN I GEMENSKAPEN, att handla lokalproducerade produkter och därigenom stödja lokal matproduktion är en kraftfull påminnelse om vårt gemensamma ansvar och vår förmåga att påverka. För genom att handla lokalt eller i alla fall svenskt minskar vi transporterna, utsläppen och vi verkar för svensk arbetskraft. Vår tidning Hemträdgården till exempel är både producerad, formgiven och tryckt i Sverige och det kommer vi att fortsätta med. Vi ska vara stolta över de framsteg vi gör tillsammans, och fortsätta att dela med oss av vår kunskap, vår skörd och vår vision för en grönare framtid.

JAG TYCKER VI SKA GLÄDJAS ÅT det arbete vi gör, och vara stolta över det. Vi ska dela med oss av vår kunskap och vår glädje till nästa generation, och låt oss göra det tillsammans. Våra trädgårdar och odlingar
är mer än bara en hobby; de är ett kraftfullt positivt uttryck. Vi sår inte bara frön och planterar för att få växter, vi gör det även för en hållbar framtid, för hopp och för glädje. I dessa oroliga tider är detta mer viktigt än någonsin. Vi gör en skillnad – tillsammans, det gör mig oerhört stolt. 

Jag önskar er en skön odlingsvår
Er förbundsdirektör, Inger Ekrem

När vi delar med oss av kunskap, frön och skördar, bygger vi ett nätverk av stöd som kan stå emot såväl ekonomiska som ekologiska utmaningar.

Inger Ekrem

Förbundsdirektör