Bild Elisabeth Wiklund 2

Sommarmötet 2024 i Skellefteå

Anmälan till sommarmötet kommer att öppnas här

9-11 augusti 2024 pågår sommarmötet i Skellefteå.

Här kommer anmälningssidan att öppna i mars.