Samlingsbild

Årets trädgårdsspaning 2024

I årets trädgårdsspaning vill vi veta mer om era trädgårds- och odlingsvanor. Till del 1 bjuder vi in alla våra medlemmar att delta i en digital enkätundersökning. Till del 2 anmäler man sig till att föra dagbok över sin nyttoodling under ett år.

Del 1 enkätundersökning - alla kan delta - länk nedan!

Det finns många trädgårdar och fritidsodlare i landet men statistiken är bristfällig. Därför behöver vi er hjälp för att få en aktuell bild av era trädgårdar och odlingar. Det gör ni genom att delta i en digital omfattande  enkätundersökning med olika frågor om era ställningstagande och attityder till trädgård och miljö samt vilka nyttoväxter som odlas och vad som bidrar till er självförsörjningsgrad.

Motsvarande frågor kommer under våren att besvaras av en panel bestående av ett representativt urval av Sveriges befolkning. Era svar, som redan trädgårdsintresserade, blir ett värdefullt komplement till den undersökningen. Kommer era svar att skilja sig från befolkningen i stort? Har ni andra åsikter i miljöfrågor relaterade till trädgård än era grannar? 

Enkäten är öppen till och med augusti och tar ungefär 20 minuter att genomföra. De två sista frågorna är mest omfattande att besvara och ta er tid att fylla i alla efterfrågade värden för de grödor ni odlar!

Till enkäten om era trädgårds- och odlingsvanor 

 

Del 2 Odlingsdagbok - anmälan nedan behövs!

Vi söker även fritidsodlare, som kan tänka sig att föra dagbok under ett helt år över sina nyttoodlingar, vad som odlas och i vilken omfattning, hur stor skörden blir, hur den tas till vara eller inte tas tillvara och hur mycket tid som läggs på odlingen och skördearbetet.

Jag även hur stora inköp som görs till nyttoodlingen vill vi veta. Ett ganska stort åtagande som fodrar en dedikerad och noggrann person som är beredd att bokföra allt som det innebär att producera egen mat. Men ni behöver inte vara storodlare utan målsättningen är att få en mer detaljerad bild av olika typer av nyttoodlingar och fritidsodlare runtom i landet.

Anmäl er senast 30 april, så tar vi det vidare efter det. Begränsat antal platser.

För frågor kontakta lise-[email protected]

Tack för att ni vill spana i er trädgård!

Anmälan till odlingsdagbok 2024-2025

Kontakt- och trädgårdsuppgifterVälj din huvudsakliga om du har flera trädgårdar.

Medgivande

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.