Trädgårdsspanarna 2003 tittade på sommarfröblandningar

Foto: Ingo Doerrie/Unsplash

Trädgårdsspanarna 2003 - blomsterfröblandningar

Välkomponerat och vackert? Eller rörigt och svårrensat? I årets medlemstest fick trädgårdsspanarna ge sig i kast med färdiga blomsterfröblandningar.

Om årets test

Temat för i år var blommor och testet gick ut på att prova färdiga sommarblomsblandningar, se Hemträdgården 1/2003. Är de odlingsvärda och lätta att lyckas med? Alla 71 medlemmar som hörde av sig och ville bli trädgårdsspanare fick frö och testformulär från oss. Drygt hälften, 43 stycken, skickade tillbaka sin rapport efter avslutat försök. Så gott som alla odlingszoner var representerade från zon 1 till 7. Genom dessa medlemmar företräddes många av våra trädgårdssällskap, hela 25 stycken! Även ett tiotal direktanslutna medlemmar deltog.

Odlare i zon 3–4 övervägde klart och även zon 1 var välrepresenterad. De allra flesta av årets trädgårdsspanare kom från södra Sverige samt de mellersta delarna av landet – främst östra sidan.

Två blandningar i testet

Fröpåsarna som ingick i testet var Lord Nelson Blandning Sommarblommor och Coop Sommarblommor. Båda passar till såväl rabatt som snitt och ger en färgklick hela sommaren, enligt texten på påsarna. Varje trädgårdsspanare fick en fröpåse, och slumpen avgjorde vilket märke man tilldelades, men totalt sett skickades det iväg lika många av varje. Försöket gick ut på att prova färdiga blandningar i sig, inte att jämföra de två med varandra.

Resultatet av årets spaning

Sådden av sommarblommorna

Maj är tydligen den stora såmånaden – då sådde 60 % av Trädgårdsspanarna sina blomsterblandningar. En tredjedel sådde i juni och ett fåtal redan i april. Radsådd eller bredsådd? Det senare övervägde: drygt 60 % uppgav bredsådd och resten radsådd. ”Bredsådd ger ogräset mindre chans” menade någon. ”Radsådden gjorde det möjligt att luckra jorden flera gånger” menade en annan. De flesta sådde i köksväxtland eller rabatt, men även andra typer av ytor på friland nämndes. Tre personer odlade i någon form av låda eller kruka. ”Mullrik trädgårdsjord” var den jordtyp som klart övervägde.

Dokumentation med bilder

Det blommade länge, över hälften av våra Trädgårdsspanare uppgav blomtid juli–september (sedan avslutades försöket). Hur många olika slags blommor och vilka man sett varierade, och ganska ofta kunde man inte ange namnen på samtliga. Runt ett tiotal olika arter var det vanligaste, men det förekom allt från tre upp till närmare
20 st olika. Väldigt trevligt är att flera av Trädgårdsspanarna dokumenterade med kameran och sände sina bilder hit!

Skilda åsikter om utseendet

Om det är vackert eller inte är en smaksak, och härvidlag var åsikterna delade. De negativa kommentarerna rörde främst att man tyckte blandningen var rörig, inte samstämd i färg och form (16 %), att vissa blommor (främst vallmo, zinnia, ringblomma) tog över för mycket (23 %) samt att det inte liknar bilden på fröpåsen (19 %). Man studerar uppenbarligen bilden ganska noga och jämför resultatet med den. ”Såg absolut inte ut som bilden på påsen, kunden blir lurad!” eller ”När jag jämför med bilden på fröpåsen så stämmer inte förhoppningen om många olika spännande sorter.” Framför allt saknar man sorter som finns på bilden eller man tycker inte plantorna blev så kraftiga och fina som bildens.

De som var nöjda, vad säger de? ”Väl avstämda färger ... en skir, vacker sommarkänsla” var ett positivt omdöme som den ena blandningen fick (Coop). Totalt sett 16 % hade åsikten att det blev fint, alltså lika många som de som tyckte det var rörigt och obalanserat! Man uttryckte sin uppskattning om de båda blandningarna så här: bra komposition, vissa blommor mycket vackra, rik blomning och färgrikt, roligt med många blommor eller ”många fina buketter att ta in och att sätta på svärmors grav”. Någon blev särskilt glad över zinnian, ”en nykomling i min täppa – blev en favorit”. Zinnia gynnas av sol och värme och tycks ha utvecklats väl hos många. Ibland som sagt lite för bra.

Åsikter om skötsel

En av frågorna i testformuläret var att på en skala från 1–5 ange hur nöjd man var med sin blomsterblandning. 1 = inte alls nöjd, 5 = mycket nöjd. Betyget för de båda blandningarna totalt sett blev strax över medel, 3,2. Var för sig fick de också i stort sett samma värde. Om man bortser från färg, form och obalans, vilken är anledningen till att man lyckades eller inte med sin odling? De flesta tror det har att göra med god skötsel och bra växtbetingelser (vattning, gödsling, bra jord, soligt osv). Och det är huvudsakligen bristande skötsel, dålig jord m m som gjort att man inte tycker sig ha lyckats.

Sådd och gallring har några få räknat upp som orsak till att det gått bra eller dåligt. Enligt en av fröfirmorna så är för tät sådd ofta orsaken till att det inte blir så bra. Fem personer tycker det är svårt att rensa ogräs när man inte vet vilka blommor som ska komma upp. (Coop namnger inga blommor alls på fröpåsen, Nelsons namnger fem olika och att fler ingår).

Trots allt verkar färdiga sommarblandningar ganska populära, för 60 % skulle kunna tänka sig att odla det igen. Av resterande svarade 26 % nej och 14 % vet ej. En av Trädgårdsspanarna skriver: ”Jag kan inte påstå att jag lyckades men det blev ändå en överraskning att några blommor kom upp trots odlingsbetingelserna. Jag hoppas de fröar av sig till nästa år.”

Sammanfattning:

Färdiga blandningar är ett bekvämt sätt att få lite olika blommor i trädgården, men man får vara beredd på att resultatet kan överraska – både åt ena och andra hållet.

Kommentarer från fröfirmorna

Birgitta Karlsson, Nelsons frö, uppger att de har en grundblandning där vissa arter alltid ingår, men att det därutöver kan variera något beroende på tillgången på frö. Därför kan vissa blommor saknas och andra komma till jämfört med bilden på fröpåsen. Sammansättningen är gjord så att den ska fungera på många olika växtplatser, dvs det ska alltid vara några blommor som trivs men man får räkna med att kanske inte alla gör det överallt. Färgsorterade blandningar finns, i rosa och i blått.

Lars Håkansson, Frökompaniet (som producerar Coops fröer), säger att blandningen ska vara densamma år från år. Men bilden kan inte avspegla alla ingående blommor eftersom allt inte blommar samtidigt. Ofta sår man för tätt vilket innebär att vissa arter utvecklas dåligt eller inte alls. Skötsel, växtplats, årsmån påverkar också. Men man skulle nog kunna ange på påsen vilka blommor som ingår, det håller Lars Håkansson med om.