Tradgardsspanarna 2005

Trädgårdsspanarna 2005 - clarkia 'Buttercups'

I år testades Weibull Trädgårds blomsternyhet. Söt, skir, tanig, gles, trögstartad, blommar länge – det är några omdömen som våra trädgårdsspanare gett clarkia ’Buttercups’.

Om årets spaning

Fröfirmorna lockar med nyheter varje år, både blommor och grönsaker. Vi fick tillgång till en blomsternyhet ur Weibull Trädgårds sortiment för 2006 och den har våra Trädgårdsspanare provat i sommar – alltså året innan den lanseras till allmänheten. Att det var just Clarkia speciosa ’Pink Buttercups’ visste vi inte till en början, så det blev en överraskning för testodlarna.

Alla 93 medlemmar som hörde av sig och ville bli trädgårdsspanare fick frö och testformulär. Två tredjedelar, 60 stycken, sände tillbaka sin rapport efter sommaren. Testodling har gjorts från Vellinge i söder till Malå i norr, från Göteborg i väst till Grisslehamn i öst, så försöket har verkligen varit spritt över landet och dessutom ganska väl fördelat olika landsändar emellan. Om man ser till antal trädgårdsföreningar som representerats genom dessa medlemmar så blir det hela 44 stycken!

Det underlag för bedömning vi har bygger på något färre svar än de inkomna testformulären. Av de 60 kunde inte alla avsluta försöket. Någon hade otur med vilda djur som förstörde sådden, i andra trakter var det hagel och hos ett par stycken kom det sådda överhuvudtaget inte upp.

Resultatet av spaningen

Inte oväntat har erfarenheterna varierat och det ges både ris och ros. På frågor om hur blomningen varit (lång eller kort, riklig eller sparsam respektive vädertålig eller ej vädertålig) har de flesta kryssat för lång (82 %), riklig (63 %) och vädertålig (84 %).
”Klarar regn bra”, ”tål blåst bra” men även ”regnkänsliga blommor” och ”skräpig i dåligt väder” är kommentarer som förekommer. Söt blomma och fin färg anser ett tiotal.

Men blomningen kom igång sent påpekar lika många, en dålig egenskap som i någon mån mildras av att den blommar fint ännu långt fram i september. Clarkian har visat sig frosttålig och det ger pluspoäng. Så här skriver t ex vår nordligaste trädgårdsspanare: ”Om den inte hade klarat två ordentliga frostnätter –5 °C med en veckas mellanrum så bra som den gjort skulle helhetsbetyget bara blivit en 2:a”. En av frågorna var just att på en skala 1–7 ange vilket helhetsbetyg man gav sina försöksplantor. 1 = inte alls bra, 7 = mycket bra. Medelbetyget blev 4,4.

Kall vår gav problem vid sådd

Flera trädgårdsspanare har kommenterat den kalla, ogynnsamma våren som orsakade försenad sådd, lång groningstid eller total omsådd. ”Det var många sommarblommor som misslyckades i år” skriver en spanare. En annan påpekar dock att ”allt annat har prunkat i år” och tycker det var märkligt med testfröna som gick om intet. Långsam groning bidrog till att plantorna riskerade att rensas bort tillsammans med ogräs, menar någon.

Nackdelar som framhålls är just att clarkian upplevts som trögstartad och att den började blomma sent, inte nödvändigtvis till följd av den dåliga inledningen på säsongen. Odlare i norr invänder mot anvisningen att direktså i maj – här krävs förkultivering. ”Förodling rekommenderas om den ska vara till någon glädje här” skriver t ex ett par spanare i Umeåtrakten.

Växtsätt och angrepp

Vekt, tanigt och spretigt växtsätt är vanliga kommentarer, men vissa har upplevt plantan gracil och fyllig. Weibulls beskriver clarkian ”som marktäckare på stora ytor”, och det har våra testodlare synpunkter på – övervägande positiva. ”Kan rekommenderas som marktäckare mellan perenner som ännu inte brett ut sig, t ex nysatta pioner” tipsar en spanare. ”Plantorna blir som en låg buske”, ”Mycket bra som marktäckare”. Men alla håller som sagt inte med: ”Som marktäckare är den alldeles för gles” eller ”Grodde långsamt, det hann bli fullt med ogräs, definitivt ingen marktäckare här”.

En handfull spanare har odlat i kruka vilket tycks ha fungerat bra, t o m bättre än i rabatt enligt en av dem. Fin snittblomma, poängterar lika många.

Två personer har gjort snigelobservationer. Den ena har mördarsniglar i trädgården och påpekar att de inte ätit av blommorna – ett plus. Den andra skriver att blommorna mestadels åts upp av små sniglar. För övrigt inga kommentarer om sundhet eller angrepp, förutom en spanare som har noterat just ”ingen ohyra”.

Summering - Vinna eller försvinna?

På det stora hela får man säga att Clarkia ’Buttercups’ fick hyfsat betyg. Över hälften har svarat att de kan tänka sig att odla den igen. Fördelar som framhållits är lång blomning, söt blomma, att den är tålig, klarar frost, regn och blåst. Så här skriver en trädgårdsspanare: ”Tåligheten. Den vann i längden!”

30 % har svarat att de inte vill odla clarkian igen och nackdelar som lyfts fram är att den upplevs gles och tanig, lite tråkig och oansenlig och inte minst att den tar tid på sig att komma igång och börja blomma.

Klart är att den kalla våren inte har gynnat clarkian, och några rader på fröpåsen om förkultivering i kallt klimat vore väl bra. Och slutligen, tack till alla er som deltog!