Spanarna2018 Saband

Foto: Lise-lotte Björkman

Trädgårdsspanarna 2018 - såband eller frö?

Under den gångna odlingssäsongen har trädgårdsspanarna odlat grönsaker och jämfört sådd med frön och frön på såband. Resultatet av trädgårdsspanarnas jämförelse presenteras här.

Om årets trädgårdsspaning

Anmälda spanare fick två eller tre olika grönsaker att testa i den egna trädgården. Fröerna kom från Lord Nelson. De har förhållandevis många grönsaker både som frön och på band. Grönsakerna som ingick
i spaningen var sommarmorot ’Nantaise 2’, dill ’Como’, sallat ’Baby Leaf mix’, rödbeta ’Moulin Rouge’, rucola/senapskål, salladslök ’White Lisbon’ ochplocksallat ’Australischer Gele’. Samma sort, som frö och frö på såband, jämfördes.

Spanarna åtog sig att så lika långa rader med frön som med såband. Minst en löpmeter under samma förhållanden av respektive sort. Noteringar skulle göras från sådd till skörd. Fröna skickades ut i början av april. Sådden gjordes i bruklig tid, och man fick även upprepa sådden under säsongen. Mängden frön till frösådden skulle beräknas efter angivelsen på påsen.

Torkan har varit besvärlig i år. Många spanare har inte kunnat vattna, vilket har påverkat resultatet, men
förhållandena har ändå varit likvärdiga för de båda sätten att så på.

Resultatet av spaningen

Av de 55 spanarna fullföljde 48 spaningen. Totalt skickades 123 spaningar in, från Bunkeflostrand i söder till Lycksele i norr. Drygt hälften av spanarna har odlat i vanlig bädd på friland och knappt hälften i pallkrage eller liknande. De flesta har odlat mer än en löpmeter av respektive sort. Några enstaka spanare
var nybörjare, resten var mer vana odlare. Några spanare har haft med barn i odlandet. Hälften av spanarna hade tidigare använt såband, för hälften var dessa en ny bekantskap.

60 procent rapporterade att det var lättare att så med band än med frön, knappt 30 procent tyckte det var likvärdigt och resterande, drygt 10 procent, föredrog frösådd.

Tabell över resultatet av trädgårdsspaningen 2018

Kommer trädgårdsspanarna att använda såband i fortsättningen? Procentuell fördelning av svaren från alla spaningar, samt fördelning per gröda.

Rapporterade fördelar med såbandet:

 • lättare att hantera
 • mindre spill, speciellt om barn deltar
 • man slipper att beräkna mängden frö per löpmeter
 • såbandet är lätt att riva av, bara lägga ner, vattna och täcka
 • man ser var man har sått och det är lätt att dela med sig.

Rapporterade nackdelar med såbandet:

 • frö eller såband – vad ska jag välja?
 • det var svårt att så grunt
 • fåglarna drar gärna upp bandet
 • såbandet fastnade i fingrarna när det blivit blött och var svårt att få att ligga rätt, och ett blött såband går lätt av
 • känsligt för vind.


Sådderna har i de flesta fall grott samtidigt, men nästan 30 procent har noterat en senare groning med såbandet, och endast några har noterat en tidigare groning med banden. Fröna och fröbanden hade samma grobarhet i 60 procent av spaningarna, men banden grodde sämre för drygt 30 procent och bättre för
knappt 10 procent. Många menar att torkan har försvårat för frön på band att gro.

Slutsats så här långt i spaningen:

 • Vid sådden vinner såbandet över frösådd.
 • I groning vinner fröna över såbandet.

Baby Leaf, plocksallat och rucola en månad efter sådd. Sådd med såband till vänster. Foto: Lise-lotte Björkman

Gallring och skötsel

Mängden frön skulle beräknas efter rekommendationen på påsen. Det har de flesta följt, även om någon använt både mer och mindre. Vanligen sår man kanske på en höft.
– Frösådden blev tät, trots att jag bara tog den andel som angavs på påsen, konstaterade en spanare.

Drygt hälften har gallrat sådden med band, mindre än med frösådd, och knappt hälften har gallrat båda leden lika mycket. Såbanden har således sparat in på gallringen. Några var förvånade över att morötter på band ändå behövde gallras. För sallat har gallringen skett i samband med skörd, för många av spanarna.
Övrig skötsel har varit mer eller mindre likvärdig mellan de båda leden för samtliga grödor.

Slutsats om gallring och skötsel:

 • I gallring vinner såbandet över fröna.
 • I övrig skötsel har insatsen varit likvärdig.

Skörd och kvalitet

Skördemässigt har utfallet varit likvärdigt för drygt hälften av spaningarna. Drygt 30 procent har fått lägre skörd, och drygt 10 procent högre skörd, med bandsådd. Såbandet förlorar alltså något mot fröna. Ingen gröda utmärker sig bland dem som fått större skörd, men det är framförallt av dill man fått lägre skörd med såband. Kvalitetsmässigt har nästan 70 procent likvärdigt resultat, medan 15 procent fått bättre respektive sämre kvalitet med såbandet. Alla grödor finns representerade både som bättre och sämre.

Slutsats om skörd och kvalitet:

 • I skördemängd förlorar såbandet.
 • I skördekvalitet är resultatet likvärdigt.

Morötter, såband till vänster, frösådd till höger. Foto: Lise-lotte Björkman

Fortsätta med såband?

Kommer spanarna att fortsätta med såband utan hänsyn till inköpspris? 45 procent kommer inte att fortsätta med såband, 36 procent kommer att göra det. Resterande 19 procent har inte bestämt sig.

Slutsats om fortsatt användning:

• Sammantaget förlorar fröbandet mot fröna.

Många har, trots uppmaningen att inte beakta priset, angett att såband är för dyrt och därför valt bort det. För grödorna, som ingått i spaningen, är löpmeterpriset för salladslök på band ca 20 procent billigare än frön, och priset för rödbeta är detsamma oberoende av vilket man väljer. För övriga grödor är priset för såbandet betydligt dyrare per löpmeter. Något att lägga till i bedömningen när man själv väljer mellan frön
eller såband.

Procentuellt flest kommer att fortsätta med såband av Baby Leaf-sallat (47 %), morot (45 %) och plocksallat (43 %). Plantorna får växa i fred, blir betydligt bättre och ingen gallring behövs, kommenterade en spanare som kommer att fortsätta med såband av Baby Leafsallaten. Flest spanare kommer att avstå
såband för dill (55 %) och rucola (50 %) men även för morötter (45 %). Morötter på band verkar vara en vattendelare som har lika många anhängare som avståndstagare.

Perfekt avstånd för rödbetor med såband. Foto: Lise-lotte Björkman

Spaningsledarens kommentar:

– Själv kommer jag i fortsättningen att så morötter både med frön och på band. Fröna ger fler rötter att skörda, både som mindre och större under säsongen, medan fröbanden ger jämnare kvalitet, så vintermorötterna sår jag nästa gång med band medan sommarmorötter, som i spaningen, blir med frön. Men för rödbetan kommer jag att övergå till band, kvaliteten och storleken blev så mycket bättre, när gallringen fick mindre betydelse. 
Ett stort tack till alla som deltagit i spaningen!