1976


Stor tomt med skog och planteringar sedan 1976.