Fjälla Trädgård, Strömstad

Adress: FJÄLLA 9, 452 92 Strömstad
Webbplats: https://www.fjallatradgard.se

Trädgården har vi byggt upp under drygt tjugo år och den har försörjt vår familj på fyra med ekologiska grönsaker den största delen av året. Samtidigt som trädgården är till nytta ska den också vara vacker men inte på ett perfektionistiskt sätt. Trädgård ska inte handla om konsumtion utan om njutning för alla sinnen.

Biologisk mångfald och hållbarhet är i fokus i vår trädgård. Vi samlar regnvatten, tillverkar vår egen jord och använder regenerativa odlingsmetoder.

Trädgården består av två delar, den gamla, västra trädgården runt det restaurerade bostadshuset från 1886 där vi har bevarat de typiska inslagen med gamla fruktträd, bärbuskar, perennrabatter och ett traditionellt grönsaksland. Trädgården var överväxt och hade legat i träda en längre tid när vi tog över men många av de ursprungliga växterna har gick att rädda. Under de dryga tjugo år vi bott här har en liten kryddtäppa omgiven av buxbomsklot och en samling med närmare 30 olika historiska rosor tillkommit. Nytt i den gamla trädgården är ett bioreningsverk installerat hösten 2023.

Den nya, östra trädgården har vi anlagt de senaste åren i anslutning till växthuset och den gamla ladugården, där vår lilla butiken återfinns. Den nya trädgården utgörs till stor del av upphöjda bäddar som anlagts med trä i botten och brukas enligt no-dig principen. Här finns också huvudparten våra grönsaksodlingar och här odlar vi snittblommor enligt Konceptet ”Slow Flowers” dvs. på friland utan konstgödsel och besprutning. 

Den byggda miljön på gården Fjälla är en viktig del av besöksupplevelsen. Gårdens byggnader från 1800-talets andra hälft och 1900-talets början är varsamt restaurerade. Vi har mycket medvetet valt att återanvända och restaurera i stället för att byta ut och renovera. Här finns mycket inspiration att hitta för den byggnadsvårdsintresserade. Vi ser oss som förvaltare av ett arv som vi också delar med andra levande varelser som svalorna som bygger bo i ladugården, tornseglarna och fladdermössen under takpannorna, vildbin som har sina bon i den väderbitna panelen på ladugårdens sydgavel och källarspindlarna som håller rent i vår matkällare.

Vi har medvetet undvikit att skapa hårdgjorda ytor i trädgården, gångytor består av klippt gräs och flis och kan bli blöta och mjuka vid långvarigt regn, ta därför skor efter väder! Det går utmärkt att se det mesta av trädgården med barnvagn och rullator,  men både butik och gästtoalett har trappor.

Landskap
Västergötland
Zon / Odlingsläge
5
Specialitet
snittblommor, slowflowers, permakultur, historiska rosor, historisk miljö
Genre
Visningsträdgårdar

Vägbeskrivning:
Kör E-6 mot Norge och ta av i sista motet innan nya Svinesundsbron (Nordbymotet) ta direkt till höger i rondellen mot Fjälla, kör 2 km.

  • 1
Fjälla Trädgård, Strömstad - FJÄLLA 9, 452 92 Strömstad
Visa i Google maps

Fakta

  • Öppettider: 12-19
  • Kontakt: 0705404206
  • Guidad visning: Ja